Dr.ing. Gheorghe Matache – Secretar științific

2438
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • Secretar – Știința și Ingineria Materialelor
  • 23 aprilie 1956

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Data şi locul naşterii: 23 aprilie 1956, București. Studii: 1981 – Inginer metalurg, Institutul Politehnic București, Facultatea Metalurgie, secția Turnătorie; 1995 – Doctor inginer în specialitatea Metalurgie fizică (Știinta materialelor), Institutul Politehnic București. Experiența profesională: 2015 – prezent Director științific, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI București, 2010 – 2015 CSI, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI București, 2009- Director, S.C. MGM Business Management S.R.L. București, 2005-2009 Director executiv (COO), S.C. ROMSYS S.R.L. București, 2005 Director dezvoltare, S.C. IMA – METAV S.A. București, 2001 – 2005-Secretar de stat și Seful Departamentului pentru Armamente, Ministerul Apărării Naționale, 1981 – 2001 S.C. METAV S.A. București (1995 – 2001 Director General, 1994 Director tehnic, 1992  – 1994 Șef Departament Marketing, 1990  – 1991 Șef Serviciu productie, 1988  – 1989 Șef Serviciu Tehnic, 1984 – 1988 Șef Laborator cercetare, 1981  – 1984 Cercetător științific). Competențe științifice și tehnice multidisciplinare dobândite de-a lungul carierei profesionale în diferite domenii: știința materialelor, materiale și tehnologii avansate pentru aplicații în aeronautică, spațiu, turbine industriale cu gaz, tehnică și tehnologii militare. Utilizator curent al instrumentelor de prototipare rapidă, inginerie inversă, fabricație aditivă și simulare bazate pe analiza elementului finit pentru simularea proceselor de turnare și solidificare a aliajelor și calculul diagramelor de fază în sisteme multicomponente, multifazice. Membru al Societății de Microscopie Electronică din România, Membru ASME (American Society of Mechanical Engineers), Evaluator la „ International Journal of Cast Metals Research”, ISSN: 1364-0461, Membru în colectivul editorial „TURBO Scientific Journal”, ISSN: 2559-608X.