Dr.ing. Gelu Kahu

1983
  • MEMBRU decedat
  •      Ingineria Transporturilor
  •  08 ianuarie 1930

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Inginer specialist în construcția de nave din România, Cercetător știinţific atestat, Doctor în „Inginerie Industrială” cu teza „Contribuţii la optimizarea conducerii activităţii de proiectare şi execuţie a navelor” Conducător de Doctorat Prof.Dr.Ing.Ion Stăncioiu (Universitatea Politehnica Bucuresti-2000), Doctor în „Ştiinţa Calculatoarelor” cu Teza „Cercetare conceptuală privind extinderea integrabilităţii informatice a fazelor ciclului de viaţă a navelor”Conducător de Doctorat Prof.Dr. Ing. Severin Bumbaru (Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi-2005). Întreaga sa viaţă a fost clădită  pe  efortul necesar pentru identificarea şi promovarea unor concepte © destinate să influenţeze dezvoltarea, progresul, în domeniile  de care s-a ocupat. Nu a reuşit totdeauna să le ducă pe toate până la capăt, dar  a creat în acest fel un şir de posibile acţiuni la îndemâna unor minţi deschise pentru nou şi capabile să continue lucrurile începute. Este în prezent angajat în calitate de Consultant ştiinţific la Compania Ship Design Group din Galaţi. În acelaşi timp consultant  al Asociaţiei Tehnopol Galaţi şi al  Asociaţiei Clubul Gălăţean al Dunării şi Mării Negre se străduieşte să promoveze acţiuni de dezvoltare inovativă pe plan regional. Este aici de menţionat activitatea sistematică de promovare a Informaticii în zona Dunării şi Mării Negre prin sistemul “InfoDaBlaS” (Informatics in Danube and Black Sea Area) prin Conferinţa Internaţionale anuale, începând cu 1999. Ca manager de proiect pentru CEPSE, “Centrul Pilot de Servicii Electronice”, de Consultanţă şi Marketing, pentru Promovarea Cooperării Economice Transfrontaliere, a fost realizat un portal de legătură a IMM-urilor din Galaţi şi Cahul (Rep.Moldova) iar, ca participant la proiectul de protecţie a mediului în zona Galaţi-Cahul, îşi aduce contribuţia la această acţiune finanţată prin Phare CBC (Cross Border Cooperation).