Dr.ing. Ioan Ganea – Vicepresedinte

2147
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •  Vicepresedinte – Inginerie mecanică
  •  25 mai 1941

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Inginer mecanic, Directorul Editurii AGIR. S-a născut la 25 mai 1941, in Bucureşti. A absolvit Liceul teoretic „Gheorghe Şincai” din Bucureşti, in anul 1957 şi Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti in anul 1962. A devenit Doctor inginer in anul 1988, cu teza „Schimbul de căldură şi masă in jeturi turbulente”. Activitatea profesională. După absolvirea facultăţii a fost inginer proiectant la Uzina „Timpuri Noi” din Bucureşti. Din anul 1966 a trecut la Editura Tehnică unde a fost, pe rand, redactor, redactor şef şi director general. A contribuit la promovarea cunoaşterii tehnico-ştiinţifice prin editarea literaturii de specialitate cu asigurarea corectitudinii şi uniformizării terminologiei, asigurarea unei formulări clare şi logice ş.a. In 1997 a devenit Directorul Editurii Academiei Romane iar din 2006 este Directorul Editurii AGIR. A iniţiat şi editat seria de „Dicţionare Explicative pentru Ştiinţele Exacte”, devenită ulterior „Dicţionare Explicative pentru Ştiinţă şi Tehnologie”, precum şi mai multe serii şi colecţii sub egida Academiei de Ştiinţe Tehnice (Tratate de ştiinţă şi inginerie pentru majoritatea domeniilor, Mari personalităţi ale ştiinţei şi tehnicii romaneşti, EMERG, Inginerie mecanică ş.a.). A fost şi este editorul unor publicaţiilor periodice („Microeconomie aplicată”, „Maşini şi Management”,  „Termotehnica”) şi a iniţiat şi editat mai multe serii şi colecţii precum „TERMO – FRIG”, „Surse noi de energie”, „Electroenergetică”, „Politici – Strategii – Dezvoltare”; „Creaţie – Inovare”; „Management”; EMERG ( Energie – Mediu – Economie – Resurse – Globalizare) ; „Repere istorice”; „Personalităţi in ştiinţă şi inginerie”; ş.a. A iniţiat publicarea traducerii unor lucrări reprezentative (Curgeri turbulente in tehnică (1988); Hűtte – Manualul inginerului (1995), Termodinamică tehnică avansată (1996), Dubbel – Manualul inginerului mecanic (1997/1998); Turbine cu abur de mare putere(2004); Teoria constructală (2011) ş.a. S-a ocupat de publicarea unor lucrări originale romaneşti direct in limba engleză (Landmarks of Romanian Engineering, 2000; Electrochemistry and Corrosion, 2006; Elasticity in Engineering; 2008; Development of Thermodynamics with Finite Speed and Direct Method, 2011), Activitatea didactică. In paralel cu activitatea editorială a fost cadru didactic asociat la catedra de Termotehnică şi Maşini Termice a Universităţii Politehnica din Bucureşti timp de 30 de ani şi la Universitatea din Piteşti, la catedra de Management. A predat disciplinele Termotehnică, Termodinamică tehnică, Bazele tehnologiei industriale, Ecotehnologii ş.a. Activitatea ştiinţifică şi tehnică. A realizat standul de incercări dispozitive turbionare din laboratorul de gazodinamică al catedrei de Termotehnică şi Maşini Termice al Universităţii Politehnica din Bucureşti, a proiectat şi realizat o gamă de arzătoare turbionare de gaze, reglabile, cu triplă admisie tangenţială, care au fost incercate pe standul de probe de la ICEM – Bucureşti şi la catedra Cazane de abur de la UPB şi care au fost brevetate. A efectuat cercetări in legătură cu terminografia şi terminotica termenilor de specialitate tehnico – ştiinţifici in limba romană (de exemplu, Tezaur de termeni din domeniul ştiinţelor tehnice). A iniţiat şi realizat produse editoriale pe suport informatic de tip multi-media intai la Editura Academiei, după care a iniţiat activitatea de proiectare şi transpunere pe suport electronic a două tratate de inginerie: Tratatul de ştiinţa şi ingineria materialelor (5 volume) şi Tratatul Inginerului Textilist (4 volume), care vor permite o relaţie interactivă cu cititorul. A publicat 35 de lucrări ştiinţifice şi 30 de comunicări ştiinţifice. Este redactorul şef al revistei Termotehnica, coordonator, impreună cu prof. A. Leca, al publicaţiei EMERG (Energie – Management – Economie – Resurse – Globalizare), precum şi membru in colegiile editoriale ale revistelor: FRIGO- CLIMA, Buletinul AGIR, Automatizări şi instrumentaţie, Telecomunicaţii, Metrologie. Activitatea managerială: A avut funcţii de conducere (peste 20 de ani) ca redactor şef sau ca director. A pus bazele modernizării Editurii Tehnice şi apoi ale Editurii Academiei Romane, proiectand şi introducand sistemul de prelucrare computerizată a manuscriselor şi realizarea de produse multimedia. In aprilie 1998 alături de Dr.ing. Mihai Mihaiţă, preşedintele AGIR, a avut o contribuţie importantă la reinfiinţarea Editurii AGIR. Din anul 2006 şi pană in prezent ocupă funcţia de Director al acestei edituri. Editura AGIR a devenit principala casă editorială pentru literatura tehnică şi ştiinţifică din Romania. Datorită prestigiului caştigat (in mare parte şi contribuţiei domnului dr.ing. Ioan Ganea), Editura AGIR a devenit editura sub egida căreia apar lucrări, serii şi colecţii ale Academiei de Ştinte Tehnice din Romania Domenii de consacrare Termodinamică tehnică; Termogazodinamică; Cercetare terminologică; Cercetare tematică şi editare publicaţii ştiinţifice.