Dr. ing. & dr. ec. Virgil Mușatescu

1692
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  23 septembrie 1945

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Experiență în domeniul politicilor energetice, eficiență energetică, cogenerare, impactul investițiilor energetice asupra mediului și dezvoltare sustenabilă. Din 1968 cadru didactic la Universitatea Politehnica București (Facultățile Energetică și Inginerie în Limbi străine – Catedra UNESCO), apoi la Academia de Studii Economice București (Facultatea de Administrarea Afacerilor in limbi străine – FABIZ). Consultant internațional in domeniul energiei pentru țări din regiune: Macedonia, Albania, Republica Moldova, Romania, Georgia și pentru regiunea Balcanilor de Vest. Membru al echipelor de experți care au realizat strategii energetice pentru Albania, planuri de acțiune pentru eficiență energetică pentru Macedonia, și Albania, Planuri naționale de dezvoltare a surselor regenerabile pentru regiunea Balcanilor de Vest și Republica Moldova. Fost Senior Energy Advisor la United States Agency for International Developmentși Team Leader pentru Objectivul Strategic 1.5 “A more economic sustainable and environmentally sound energy sector”. Fost ofițer de proiect pentru Romania și Republica Moldova la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).Fost Director General Energie, Petrol și Gaze și Secretar de Stat în Ministerul Resurselor și Industriei. Ca expert individual, selectat ca membru al Consiliilor Consultative ale Președintelui Romaniei (1996 – 1999), al Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei – ANRE (2003- 2010) și expert ONU membru al “High Level Energy Experts Committee” de pe lângă Consiliul Economic și Social ONU, Comisia pentru Dezvoltare Sustenabilă (1992 – 1996). Raportor la două din cele patru rapoarte ale Comisiei. Consilier științific al Comitetului Național al Consiliului Mondial al Energiei. Membru al Comitetului Municipal pentru Energie. Autor sau co-autor a 28 cărți, manuale, studii și a peste 170 articole publicate în domeniul energiei și dezvoltării sustenabile.