Dr.ing.Cercet.Științific I. Dinu Bratosin

1984
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Construcții și Urbanism
  •  22 aprilie 1938

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Dinu Bratosin : n. 22 aprilie 1938, Urecheşti-Vrancea; absolvent al Inst. de Construcţii Bucureşti (1971), specialitatea Construcţii civile şi industriale; doctor inginer (din 1984), cu teza Contribuţii la calculul stării de tensiune şi de deformaţie în masive de pământ ţinând seama de caracteristicile neliniare şi reologice ale acestora. Cercetător ştiinţific cu specializare în mecanica solidelor, mecanica pământurilor cu accent pe dinamica pământurilor şi aplicabilitate în ingineria seismică. Autor a patru tratate, 3 capitole de sinteză, 56 publicaţii în reviste cu referenţi şi realizator a numeroase contracte de cercetare. Laureat al premiului Anghel Saligny al Academiei Române cu un grupaj de lucrări intitulat Model vâscoelastic neliniar pentru comportarea dinamică a pământurilor. In prezent cercetător ştiinţific I la Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române, secretar ştiinţific al Sectiei de Stiinţe Tehnice a Academiei Române şi profesor de mecanica structurilor la Facultatea de Arhitectură a Universităţii Spiru Haret.