Dr.ing.Cercet.Princ.I Victor-Andrei Marinescu – Vicepreședinte filiala Craiova

2755

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

 • Şcoala medie Electrotehnică, Craiova, (1954-1955);
 • Liceul “Fraţii Buzesti”, Craiova, (1955-1956),
 • Absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, (1961);
 • Doctor inginer, cu teza “ Regimuri tranzitorii in circuite neliniare cuplate magnetic”, susţinută la Institutul Politehnic Bucureşti (1977).
 
 • Inginer de incercări la Electroputere Craiova (1961-1968);
 • Şef de laborator IT la ICSIT-Electroputere, (1968-1990);
 • Cercetător ştiinţific I (1990);
 • Director Adjunct Ştiinţific al INCD-ICMET din Craiova, (1990-2008);
 • Preşedinte al Consiliului Ştiinţific ICMET (1998-2011);
 • Consultant ştiinţific voluntar la ICMET (2014-2017);
 • Consultant ştiinţific independent (2018).
 • Lector, Conferenţiar, Profesor (1966-1993),
 • Conducător doctorat (1991),
 • Profesor de onoare (2004) la Universitatea din Craiova.
 • Membru in comisia CNATDU (2004-2006). A condus şi dezvoltat campus-ul de cercetare si incercări ICMET cu laboratoarele de inalta tensiune si mare putere si noi domenii ştiintifice: magnetoelasticitate aplicată, compatibilitate electromagnetică, metode optice numerice de transmitere a informaţiei la tensiuni inalte, transmiterea energiei electrice fără contact.
 • Realizarea parteneriatului ICMET – PTB (Institutul de Fizică si Tehnică German) – modernizarea bazei de cercetare, incercări si etalonări (1994-2007). Acreditarea internatională a laboratoarelor ICMET: ILAC-RENAR (1995), DaTech (2007), DKD (2007).
 • Peste 100 articole si comunicări stiinţifice in ţară si străinătate, 16 brevete de invenţie, 5 volume (tratate, monografii), 2 traduceri din limba germană la Ed. Tehnică (1996) si la Ed. AGIR (2014).
 • Premiul “Traian Vuia” Academia Română (1992),
 • Premiul “Ştefan Grosu” ASTR (2019); medalii de aur la Târguri de invenţii (1994-2017).
 • Prezentare in “Who’s Who in the World”, Millennium Edition 2000;
 • Profesor invitat la KIT (Karlsruhe Institute of Technology) in 1992 si 1996;
 • NATO Research Fellowship la Patras University-Grecia (1999);
 • Membru titular al ASTR (2004); IEEE Life Senior Member (2018);
 • Fondator (2002) al Romanian IEEE EMC Chapter;
 • Fondator si Preşedinte (1997) al Asociaţiei de Compatibilitate Electromagnetică din România (ACER);
 • Organizarea Conferinţei internaţionale “OptoTech” (2009, 2011, 2015) – aplicarea senzorilor cu fibră optică in electroenergetică;
 • Crearea reţelei naţionale de interes pentru transferul wireless al energiei electrice (WPT Rom Net) in 2019;
 • Lucrări de referinţă: “EMC/EMF. Research and Development in Romania”, Ed. AGIR, 2014; “Măsurarea numerică a fenomenelor tranzitorii in laboratoare, staţii şi reţele de inaltă tensiune”, Ed. ELECTRA, 2005; “Accreditation of Testing and Calibration Activity in a Romanian HV and HP Laboratory Center”, Invited Paper at 40th anniversary of EDF “Les Renardieres Laboratories”, France, 2005; “An Interlaboratory Comparison for Mobile Phone SAR” EMC Europe, Dresden, 2015; “An Electric Crossover Concept car with Wireless Power Transfer”, EVS30, Stuttgart, 2017.