Dr.ing.Cercet.I. Ion Stănciulescu

2539
  • MEMBRU TITULAR
  •  Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  24 mai 1936

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ion Stănciulescu, născut 24 mai 1936, Braşov, România.  Absolvent al facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii a Universităţii Politehnica Bucureşti şi Doctor Inginer în specialitatea Telecomunicaţii. Preşedinte al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  Director General al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii – I.N.S.C.C. Bucureşti, cu activitate îndelungată de cercetare ştiinţifică în domeniul Comunicaţiilor, precum şi în domeniul Managementului activităţii de cercetare.Au fost realizate numeroase Proiecte de cercetare în Radiocomunicaţii, Reţele de comunicaţii electronice, Telematică şi aparatură terminală, precum şi Comunicaţii poştale, din care se pot menţiona: Soluţii de acces de bandă largă pentru asigurarea de servicii multimedia; Soluţii pentru introducerea tehnologiei VoIP; Implementarea de aplicaţii tipice de video-conferinţă; Metode şi proceduri pentru asigurarea confidenţialităţii comunicaţiilor de date; Ghid pentru aplicarea reglementărilor tehnice europene privind accesul utilizatorilor la servicii şi reţele publice de comunicaţii de date. A desfăşurat activităţi ştiinţifice directe, în special în domeniul soluţiilor şi metodelor moderne de acces la reţelele şi serviciile de comunicaţii (Comunicări şi Articole), în acest sens putându-se menţiona:Accesul de bandă largă la infrastructura de Comunicaţii,Soluţii moderne de acces în Sistemele de Comunicaţii,Soluţii evoluate pentru asigurarea accesului la sistemele şi serviciile de Telecomunicaţii,Servicii moderne de Telecomunicaţii,Cercetare şi inovare în Telecomunicaţii,Servicii de Telecomunicaţii oferite de Reţelele inteligente, Telecomunicaţiile audiovizuale şi Tehnologiile Informaţiei şi Comunicaţiilor,Sistemele de Telecomunicaţii şi accesul utilizatorilor la serviciile oferite de acestea,Reţele inteligente şi servicii avansate de Telecomunicaţii. A participat  la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Tehnologiilor Informaţiei şi de Comunicaţii, în România, ca autor al părţii privind Cercetarea-Dezvoltarea în domeniul Comunicaţiilor,la elaborarea Strategiei de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Tehnologiilor Societăţii Informaţionale etc.A fost  membru al Comitetului de Coordonare a Proiectului „Strategia de C-D pentru perioada 2007 – 2013” şi membru în Panelul Ariei de interes Nr.1, „Tehnologiile Societăţii Informaţionale”. A participat la derularea proiectului „Scenarii de evoluţie a Societăţii Informaţionale – Societăţii Cunoaşterii, în România”, coordonat de către Academia Română şi a fost co-autor al Studiului”Fenomene şi procese cu risc major la scară naţională”, coordonat de către Academia Română, pentru capitolul „Riscurile economice şi sociale ale restrângerii cercetării ştiinţifice proprii”. A susţinut apariţia regulată şi neîntreruptă a Revistei de „Telecomunicaţii”, publicaţie ştiinţifică indexată în baza CNCSIS, cu largă difuzare în mediul de Cercetare, de Învăţământ superior şi în cel al operatorilor de comunicaţii, la nivel naţional. Coordonator a numeroase proiecte de cercetare şi autor a peste 40 de lucrări publicate în ţară şi străinătate, precum şi comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în domeniul Comunicaţiilor şi cel al Managementului activităţii de cercetare ştiinţifică.