Despre Univers Ingineresc

1223
  • Data desfasurarii: 18.01.2017
  •  Responsabili: AGIR
  •  Download document: Stimaţi membri ai ASTR, După cum ştiţi, publicaţia bilunară „Univers Ingineresc” v-a fost transmisă, până acum, gratuit, cu eforturi financiare substanţiale din partea Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR). Din păcate, conjunctura economico-financiară actuală nu ne mai permite să facem acest lucru în condiţii similare. După cum, de asemenea, cunoaşteţi, „Univers ingineresc” consacră spaţii considerabile activităţii ASTR, prezentării demersurilor Academiei noastre, precum şi ale AGIR, informării cititorilor – aparţinând întregii comunităţi a inginerilor români, din sectorul productiv, de cercetare, universitar, academic – asupra noutăţilor din domeniul ştiinţei şi tehnicii. În paginile publicaţiei îşi găsesc sistematic locul prestigioase personalităţi din sfera cercetării tehnico-ştiinţifice, atât cu prezentarea activităţilor specifice, cât şi cu puncte de vedere avizate privind modalităţile practice de soluţionare a unor probleme majore de profil. Un loc important l-a ocupat şi îl ocupă prezentarea cărţii tehnico-ştiinţifice. De asemenea, o preocupare de prim ordin a constituit-o şi o constituie cultivarea celor mai bune tradiţii ale ingineriei româneşti. În paginile „Universului ingineresc“ se regăsesc frecvent, sistematic, informaţii şi alte texte publicistice referitoare la activitatea din principalele centre universitare cu profil tehnic din ţară. La toate acestea se adaugă relatările despre evoluţia cercetării ştiinţifice în străinătate, cu accent pe UE, inclusiv în ceea ce priveşte accesarea fondurilor comunitare destinate acestui sector de activitate din ţara noastră. În acest context, vă adresăm rugămintea ca, de la 1 ianuarie 2017, dacă doriţi să primiţi în continuare publicaţia noastră, fie achitaţi abonamentul anual – în valoare de 60 lei –, fie vă înscrieţi ca membri ai AGIR – 25 lei, taxa de înscriere + 40 lei cotizatia anuala (20 lei în cazul pensionarilor). Dacă optaţi pentru una dintre variantele de mai sus vă rugăm să transmiteţi dovada plăţii abonamentului sau documentele de înscriere împreună cu taxele aferente la email andreea.ploesteanu@agir.ro, sau prin poştă la sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118, sector 1, Bucureşti. CONT AGIR Lei: RO35 BTRL 0410 1205 W359 08XX, Banca Transilvania, Piaţa Amzei, (cu specificaţia membru ASTR). Cu stimă, Alexandra Rizea Redactor şef „Univers ingineresc”