CREATIVITATEA ÎN SLUJBA PROGRESULUI SOCIETĂȚII

359

         Mult stimați colegi,

        În legătură cu simpozionul “CREATIVITATEA ÎN SLUJBA PROGRESULUI SOCIETĂȚII”, sunt în măsură să vă comunic următoarele:

   – Simpozionul va fi organizat împreună cu AGIR și va avea loc în ziua de 22 Iunie 2023 la sediul AGIR din Calea Victoriei, nr.118, Sector 1, București, între orele 11:00 și 15:00;

   – Doritorii, sunt rugați să prezinte lucrări în cadrul acestei teme și să transmită titlul lucrării și numele autorului până la data de 05 Iunie a.c. Rezultatul acceptării se va comunica până la data de 10 Iunie a.c.;

   – Simpozionul se va desfășura în format mixt (fizic & on line).

Cu deosebită stimă și considerare,

Dr. Ing. Victor Popa,

Președinte S 6 ASTR