Conf. univ. dr. ing. ec. Dragoș Gabriel ZISOPOL

6410

• MEMBRU CORESPONDENT • 12.11.1967 • Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut la 12 noiembrie 1967 în municipiul Câmpina din județul Prahova, este absolvent al Facultății de Inginerie Mecanică şi Electrică din cadrul Institutului de Petrol şi Gaze din Ploiești, specializarea Utilaj Tehnologic – promoția 1992 (șef de promoție). După finalizarea studiilor universitare, în anul 1992 ocupă prin concurs postul de preparator universitar la Catedra de Tehnologia Construcției de Utilaj Petrolier din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploieşti, unde parcurge treptele specifice carierei universitare până la gradul didactic de conferențiar universitar. În anul 2000 obține titlul de Doctor Inginer cu distincția Cum Laudae în domeniul fundamental Științe Inginerești, domeniul de doctorat Inginerie Mecanică, ca urmare a susținerii tezei cu titlul „Cercetări privind construcția tubingului flexibil utilizat în industria petrolului”. Este absolvent și al Facultății de Inginerie Mecanică şi Electrică din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploieşti, specializarea Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – promoția 2000 (șef de promoție). A urmat cursuri de perfecționare și/sau specializare în diverse domenii, în România și Grecia. În anul 2001 a fondat și în perioada 2001-2008 a condus în calitate de director Colegiul Postuniversitar Paneuropean „Managementul Litigiilor Economice” – MBA creat de Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești în colaborare cu Preston University din S.U.A. și Free European School of Economics din Elveția. În această calitate a organizat numeroase conferințe naționale și internaționale. Din anul 2008 este deputat în Parlamentul României și își desfășoară activitatea în Comisia de Învățământ din Camera Deputaților, unde a ocupat de-a lungul timpului poziția de membru, secretar sau vicepreședinte al acesteia. În perioada 2002-2016 a fost membru în Consiliul Facultăţii de Stiințe Economice din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti și din anul 2016 este membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie Mecanică și Electrică al aceleiași instituții universitare. Din anul 2020 este președintele Comisiei pentru Știință și Tehnologie din Camera Deputaților. În paralel cu activitățile didactice și cele legislative desfășoară și activități de cercetare ştiinţifică în domeniul științei și tehnologiei materialelor, sistemelor avansate de producție, verificării stării tehnice, mentenanţei, reabilitării şi/sau modernizării şi asigurării calităţii echipamentelor petroliere, petrochimice şi pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere. În ceea ce privește activitatea publicistică, este autorul sau coautorul a: 11 cărţi de specialitate, un brevet de invenție, 19 standuri/instalații/sisteme/aparate/tehnologii inovative și 65 de articole publicate în reviste de specialitate sau volumele unor conferințe. A condus sau participat la realizarea a 79 de contracte de cercetare științifică/granturi. Este membru în următoarele societăți științifice și asociații profesionale: Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), Society of Petroleum Engineers (SPE), Asociaţia de Sudură din România (ASR), Asociaţia Română de Mecanica Ruperii (ARMR), Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România (AMIER), European Structural Integrity Society (ESIS), Asociaţia Română de Tribologie (ATR).