Conf. univ. dr. ing. Dorinela Costescu

1236
  • Membru asociat
  • Secția Ingineria transporturilor
  • 12 mai 1969

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Dorinela Costescu: n. 12.05.1969, Constanța – jud. Constanța; absolventă a Universității Politehnica din București, Facultatea Transporturi (1993), doctor inginer în domeniul Transporturilor cu teza ”Cercetări privind rețeaua transporturilor multimodale pe distanțe medii. Modele matematice și de simulare pentru amplasarea și dezvoltarea terminalelor” (2011).

Prin activitățile didactice și de cercetare realizate în Universitatea Politehnica din București, Facultatea Transporturi, Departamentul Transporturi, trafic și logistică  – ca asistent universitar (1993 – 2007), șef de lucrări (2007 – 2016), conferențiar (din 2016), director de departament (2017 – 2020), a contribuit la dezvoltarea și consolidarea domeniului ”Ingineria transporturilor”.

Principalele domenii de interes în activitatea de cercetare științifică sunt: modelarea spațială a sistemelor de transport, modelarea matematică și simularea proceselor de transport, dezvoltarea sistemelor logistice integrate, planificarea transportului public urban, evaluarea riscului asociat traficului rutier, proiectarea soluțiilor pentru asigurarea nevoilor de mobilitate durabilă.