Cercul de Cercetare,

 1. Materiale și Tehnologii Integrate pentru Electronică

Obiective științifice:

 • Promovarea caracterului de interdisciplinaritate și transdisciplinaritate dintre cele două domenii;
 • Promovarea de materiale noi în dezvoltarea electronicii;
 • Susținerea de parteneriate cu alte universități din țară și străinătate, institute de cercetare și mediul socio-economic;
 • Studii și politici de susținere și argumentare științifică a dezvoltării industriei electronice, cu precădere a celei automotive;
 • Colaborare cu firme cunoscute în domeniu, cum ar fi Continental, Bosch, NXP;
 • Managementul termic prin prisma proprietăților termofizice ale materialelor pentru electronică;
 • Cercetarea interacțiunii materialelor în packaging-ul electronic;
 • Cercetarea circuitelor de putere prin prisma proprietăților materialelor utilizate;
 • Cercetarea corodării materialelor pentru electronică, din domeniul automotive;
 • Cercetarea influenței parametrilor de proces la contactarea în VPS, IRC și la VAL.

Conducerea cercului de cercetare:

Responsabil Centru:

Conf. Dr. Ing. Mihai BRÂNZEI (microscopie cantitativă, încercări termofizice ale materialelor)

Componența cercului de cercetare:

Colectivul de cercetare este unul cu puternic caracter interdisciplinar, format din cadre didactice atât de la Facultatea SIM, cât și de la Fac. ETTI, fiind deschis tuturor celor care au un cuvânt de spus în domeniu, atât din mediul universitar, cât și din cercetare și producție:

Astfel din:

Facultatea SIM:
Prof. Dr. Habil. Ing. Florin MICULESCU (Director SD-SIM; microscopie electronica SEM),
Prof. Dr. Ing. Radu Ștefănoiu (Decan Fac. SIM; elaborare și rafinare materiale metalice cu destinație precizată),
Prof. Dr. Habil. Chim. Ecaterina MATEI (eco-metalurgie),
Prof. Dr. Habil. Ing. Marian MICULESCU (teorie structurală, proprietăți termofizice ale materialelor),
Prof. Dr. Ing. Cristian PREDESCU (Director ECOMET; eco-metalurgie),
Conf. Dr. Ing. Cosmin COTRUȚ (electrochimie și coroziunea materialelor),
Conf. Dr. Ing. Andrei BERBECARU (difractometrie),
Ș.L. Dr. Ing. Diana VRÂNCEANU (electrochimie și coroziunea materialelor).

Facultatea ETTI:
Prof. Dr. Habil. Ing. Paul Mugurel SVASTA (Director CETTI; packaging electronic),
Prof. Dr. Ing Ciprian IONESCU (proiectarea asistată de calculator, managementul termic in electronică),
Prof. Dr. Ing. Norocel Dragoș CODREANU (proiectare avansată a modulelor electronice, fabricație virtuală, packaging electronic ecologic),
Conf. Dr. Ing. Marian VLĂDESCU (Director Departament Tehnologie Electronică și Fiabilitate; optoelectronică),
Conf. Dr .Ing. Ioan PLOTOG (packaging electronic, inginer de proces);
Ș.L.Dr. Ing Bogdan-Traian Mihăilescu (packaging electronic),
Ș.L. Dr. Ing Mihaela PANTAZICĂ (realizarea produselor electronice)

en_USEnglish