Prof. Univ. Dr. Ing. Alecsandru SIMION

2464
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Electrotehnică – Energetică
  • 3 august 1946

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Domnul profesor Alecsandru Simion s-a născut în ziua de 3.08.1946 în comuna Lipova, judeţul Bacău. Are naţionalitate română. Este profesor la Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi la facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată având activităţi didactice la disciplinele de Electrotehnică, Maşini Electrice, Sisteme de conversie Electromecanică. Este deosebit de activ în domeniul cercetării ştiinţifice şi este recunoscut ca un autor de cărţi de mare profunzime ştiinţifică utile atât studenţilor, doctoranzilor şi specialiştilor în domeniu. Este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Electrică având peste 25 doctori ingineri atestaţi. A fost mulţi ani decanul facultăţii de Electrotehnică şi este director al Centrului de cercetare de maşini electrice în sisteme inteligente şi automatizări, clasificat în categoria B la competiţia din cadrul CNCSIS. Şi-a desăvârşit pregătirea ştiinţifică la Universitatea din Leewardeen Olanda şi la Universitatea din Dublin – Irlanda. A participat la activităţi de cercetare şi documentare la Universităţi din Germania şi Franţa. Are o bogată experienţă în conducerea unor programe europene TEMPUS-Phare. Este o prezenţă activă şi recunoscută la cele mai importante manifestări ştiinţifice din domeniu, fiind şi charmain sau membru în Comitetele ştiinţifice ale acestor manifestări. Are peste 350 aricole şi cărţi publicate, peste 20 propuneri de invenţii şi a participat activ la peste 62 contracte de cercetare ştiinţifică. De remarcat tratatul de Maşini Electrice în patru volume, realizat de pe o poziţie marcat originală, al doilea ca amploare din România după cel al acad. I.S. Gheorghiu şi prof.dr. ing. Alexandru Fransua. Pentru lucrări în domeniul maşinilor electrice, a primit  premiul C.I. Budeanu al Academiei Române. Este doctor honoris causa al Universităţii din Suceava. Ca bun cunoscător al limbilor franceză şi engleză are ample competenţe de comunicare.