Prof. univ. dr. ing. Ileana-Denisa Nistor

1092
  • MEMBRU ASOCIAT
  •   Inginerie chimică
  •   10 decembrie 1957
  EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Absolventă a Facultății de Chimie Industrială, Universitatea “POLITEHNICA” Bucureşti. Din 1993 până în prezent, activează la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, unde este profesor universitar. In anul 2004 obține diploma de doctor în domeniul Inginerie Chimică, la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași.

Conducere de doctorat. In anul 2014 a promovat examenul abilitare (HDR) în Franța, devenind conducător de doctorat în Franța, iar în anul 2015, examenul de abilitare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, devenind conducător de doctorat la această universitate. Activitatea științifică este concretizată în: 20 cărţi de specialitate și/sau pentru uzul studenților, peste 50 articole ISI, 5 brevete de invenție, peste 60 articole BDI, peste 100 participări la simpozioane, conferinţe naţionale/internaţionale, contracte cercetare – dezvoltare obținute prin competiție, H-index(wos)=15. Stagii de specializare în Franța și Ungaria. Profesor invitat în Franța. Recenzor la 12 reviste ISI și ISI-ESCI și la 2 reviste BDI. Activitate în comunitatea academică. Membru în Consiliul Facultății de Inginerie, membru în Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în legislatura 2017-2020 prodecan al Facultății de Inginerie, Inițiere de programe Erasmus sau bilaterale cu universități din Franța, Germania, Republica Moldova, Algeria și Canada. Apartenență la societăți profesionale: președinte interimar pe țară/Grupul Român de Argile, președinte filiala Bacău în cadrul Asociației Specialistilor de Industrie Alimentara din Romania, vice-președinte filiala Moldova/Asociația Română de Mediu, vice-președinte filiala Bacău/Societate de Chimie din România, membru Societatea de Inginerie Chimică, membru Societatea de Cataliză din România. Premii. Premierea unor articole (premii CNCSIS), Medalie de argint pentru brevet de invenție, Diplomă de excelență cu medalie de aur pentru trei brevete, acordate de Societatea Inventatorilor din România. Organizator și co-organizator a mai multor manifestări științifice naționale cu participare internațională. Coordonator Centrul de Cercetare “Științe Inginerești Aplicate”, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. (https://erris.gov.ro/tiine-inginereti-aplicate).