Dr.Mat.DHC Veturia Chiroiu

2023
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Mecanica tehnică
  •  www.imsar.ro
  •  27 noiembrie 1942

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Veturia Chiroiu, n. la 27 noiembrie 1942, Aiud, Cluj. Diplomată a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Matematică,Secţia de Elasticitate (1966). Doctor în matematici, Universitatea din Bucureşti (1980). Din anul 1966 este cercetător ştiinţific la Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (din anul 1994 cercetător ştiinţific grad I). În anul universitar 1972-1973 a beneficiat de o bursă Fulbright la Universitatea din Princeton, departamentul Ştiinţe Mecanice şi Aerospaţiale, specializarea teorii nelocale în mecanica mediului deformabil. A coordonat proiecte de cercetare Copernicus, NATO, în colaborare cu Politehnica din Torino, departamentul Fizică, şi Universitatea Politehnica din Bucuresti, departamentul Fizica, precum şi granturi ale Academiei Române CNCSIS-MEC si CEEX (program postdoctoral in domeniul nanomecanicii). A fost distinsă cu premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române (1997). Membră a GAMM (Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik) -din 2005 ; membră EUROMECH (1995); membră în comitetul de redacţie a Revue Roumaine des Sciences Techniques, Série de Mécanique Appliquée (Bucureşti, 2004). Conducător de doctorat. A publicat peste 100 de articole.

STUDII

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica si Mecanica, Sectia Elasticitate 1961-1966 diplomat universitar Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica si Mecanica, Sectia Elasticitate 1969-1980 doctor in Matematica

PUBLICATII

V Chiroiu, C Chiroiu, Probleme inverse in mecanica, Editura Academiei 2003 M Mihailescu, V Chiroiu, Advanced  mechanics on shells and intelligent structures, Editura Academiei 2004 V Chiroiu, L Munteanu, P Stiuca, St Donescu, Introducere in nanomecanica, Editura Academiei 2005 N D Stanescu, L Munteanu, V Chiroiu, N Pandrea, Sisteme dinamice Teorie si Aplicatii, Editura Academiei vol.1 2007, vol.2 2011 L Marin, L Munteanu, V Chiroiu (eds), Inverse probelms and Computational Mechanics, vol.1 Editura Academiei 2011 V Mosnegutu, V Chiroiu,  Introducere in modelarea matematica a articulatiei genunchiului, Editura Academiei 2013

PREMII

Premiul Academiei Romane „Aurel Vlaicu” 1997