Dr.ing. Victor Popa – Presedinte

3006
  • MEMBRU TITULAR
  •  Presedinte – Construcții și Urbanism
  •  22 iunie 1942

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Victor Popa: n. 22 iunie 1942. Absolvent al  Inst. Construcţii din Bucureşti (1966), Facultatea Căi Ferate, Drumuri şi Poduri; doctor inginer (din 1999) cu teza „Contribuţii privind alcătuirea şi calculul suprastructurilor de poduri rutiere tip Langer mixte cu conlucrare”; director depart. proiectare poduri Search Corporation; expert tehnic şi verificator de proiecte atestat MLPAT, peste 80 de lucrări tehnico-ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau prezentate la congrese, conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale în peste 20 de ţări de pe toate continentele, colaborator la elaborarea normelor tehnice, standardelor şi prescripţiilor de proiectare în domeniul podurilor, membru în Comitetul Tehnic de specialitate CTS-13 al MTCT, membru în comisia de avizare CNADNR-MTCT, asistent, lector şi profesor asociat la Fac. CFDP; 3 patente de invenţie, 15 certificate de inovaţie, membru al asociaţiilor naţionale AGIR, APDP, AICR, Comisia Naţională „Drumul şi Mediul” (membru fondator), Comisia Naţională Comportarea in situ a Construcţiilor (vicepreşedinte) şi internaţionale IABSE, ASCCS, IABMAS (membru fondator).