Dr.ing. Nicolae Budișan

2513
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Electronică, Automatică
  •  19 iulie 1927

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Nicolae Budişan, n. 21 iulie 1927, satul Cuvin, judeţul Arad. După şcoala elementară urmează Liceul Moise Nicoară din Arad , cu menţiuni şi  premii. A studiat şi lucrat la 8 institute de invăţămant  superior şi de cercetare din ţară şi străinătate: Institutul Politehnic din Timişoara (1946-1948; 1960-până în prezent, actualmente fiind profesor consultant), Institutul Politehnic din Leningrad, URSS (diploma de merit, 1948-1953), Institutul Tehnic din Craiova (1953-1956), Institutul de Energetică din Moscova, URSS (doctoratul, premiul Ministerului Invăţământului, 1956-1959), Academia Română Filiala Timişoara (cercetător principal, 1959-1971), Institutul pentru Automatizări Filiala Timişoara (şef filiala, 1985 – 1987), Institutul de Cercetări Pentru Echipamente Hidromecanice HIDROTIM S.A. Timişoara (Cercetător consultant 1992-1994), Universitatea Purdue Calumet, Hammond, SUA (visiting profesor, 1984-1985). Activitate didactică : domeniul ingineriei electrotehnice – maşini electrice, acţionări electrice, tracţiune electrică şi automatizări, echipamente electrice şi de automatizare pentru agregate electroenergetice neconvenţionale – microhidro, eoliene, diesel şi diesel-vânt, ş.a. Principalele rezultate ştiinţifice : sisteme de excitaţie, reglarea tensiunii, frecvenţei şi turaţiei generatoarelor de inducţie , reglarea tensiunii generatorului de inducţie autonom excitat cu condensatoare cu capacitate constantă, prin reglarea turaţiei in limite restrânse , reglarea tensiunii generatorului de inducţie autonom cu turaţie constantă excitat cu condensatoare cu capacitate constantă, menţinând puterea debitată constantă prin sisteme de incarcare/descarcare , reglarea tensiunii generatorului de inducţie autonom cu turaţie constantă excitat cu sisteme cu “capacitate echivalentă” variabilă reglabilă etc. In prezent studiază noi aplicaţii pentru agregatele aeroelectrice şi energetica neconventională, în special un nou sistem electromecanic automatizat de conversie a energiilor neconvenţionale, cu un generator de inducţie original cu excitaţie separată cu funcţionare la turaţie variabilă controlabilă. In ultimii  ani a fost prezent cu lucrări la prestigioase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Timişoara, Orlando-Florida SUA, Denver-Colorado SUA, Las Vegas-Nevada SUA, Copenhaga, Paris, Berlin, Chicago, Montreal, Vancouver s.a.). De remarcat contributia personală în problema reabilitării generatorului de inducţie prin monografia “Problems of Induction Generator Systems at unconventional wind, diesel-wind, microhydro, biogas, etc. groups, plants, farms”,aceasta fiind distinsă cu “Premiul Aurel Vlaicu pentru Ştiinte Tehnice – 2005” al Academiei Române. A publicat peste 150 de lucrări didactice şi de cercetare ştiinţifică: 6 cărţi şi manuale didactice, 3 cărţi tehnice ca unic autor şi in colaborare, 91 lucrari stiintifice, 38 rapoarte de cercetare, 14 invenţii şi inovaţii Este membru al : Comisiei de Automatizări a Academiei Române, Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor din România (AGIR), Asociaţiei pentru Energia Vântului din Romania (ROVEA) ; Senator de Onoare al Universităţii :”Aurel Vlaicu” din Arad etc.