Dr.ing.mat. Vasile Sima

568

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Vasile Sima, n.21 octombrie 1949, com. Lita, jud.Cluj. În perioada 1967-1972 urmează cursurile Institutului Politehnic București-Facultatea de Automatică și apoi între 1973-1978 absolvă și cursurile Universității București-Facultatea de Matematică. În perioada 1978-1983 efectuează stagiul de doctorat la Institutul Politehnic București, în specialitatea ”Automatizări în procese electrice” cu teza ”Contribuții la realizarea sistemelor adaptive cu model etalon”. Din 1972 a desfășurat activități științifice în ICI București: CP I (1990), Secretar al Consiliului Științific (1990-1995), Vicepreședinte al Consiliului Stiințific (1995-2003). Între 1977-1993 este cadru didactic asociat al Institutului Politehnic București. Este autor si co-autor al mai multor cărți și rapoarte tehnice în domeniul automaticii, inclusiv pachete de programe dedicate: cinci cărți, peste 150 de articole publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate. Este membru a numeroase asociații profesionale: AMS (American Mathematical Society )-SUA, membru sénior al IEEE etc. Curriculum vitae 
1 Date de identificare personala Numele si prenumele  Sima Vasile
Locul si data nasterii  Lita (Jud. Cluj), 21 octombrie 1949
Adresa: Bucuresti, Bd. Carol I, Nr. 35
2 Studii (perioada, institutia, specializarea) Studii liceale : 1965-1967, Liceul Nr. 2, Turda, sectia reala.
Studii universitare : – 1967−1972, Institutul Politehnic  “Gh. Gheorghiu Dej”din Bucuresti, Facultatea de Automatica, specializarea  Automatica; – 1973−1978, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica, specializarea   Matematica.
Studii postuniversitare –
Studii doctorale : 1978−1982, Institutul Politehnic  din Bucuresti, Facultatea de Automatica.
  Specializari postdoctorale : – 1 aprilie − 30 iunie 1994, EC Research Fellowship (Copernicus), Technical Univ. Chemnitz-Zwickau, Germania ; – 1 octombrie 1996 – 31 martie 1997, Belgian Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs Free Research Fellowship, Katholieke Univ. Leuven (KUL), Belgia ; – 1 ianuarie – 31 decembrie 1999, Postdoctoral Scholarship, KUL, Belgia ; – 1 martie 2000 – 31 decembrie 2001, Visiting Professor, KUL, Belgia.
3 Activitate profesionala Pozitii ocupate – 1972–1977, analist la Institutul de Cercetări în Informatică (ICI); – 1977–1983, cercetător la ICI; – 1983–1990, cercetător ştiinţific principal la ICI; – 1990–2014, cercetător ştiinţific principal gradul I la ICI, acum Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI –Bucuresti ; – 1990–1992, conferenţiar asociat la Universitatea “Politehnica” Bucuresti ; – 1993, profesor asociat la Institutul de Informatică Aplicată.
Realizari deosebite
  – Autor sau coautor al catorva (5) carti, circa 150 articole si cateva zeci de rapoarte tehnice in domeniile automaticii si  matematicilor aplicate ; – Autor sau coautor al catorva pachete de programe profesionale in domeniile automaticii si matematicilor aplicate, de pilda : SIPAC (Sistem interactiv pentru proiectarea asistata de calculator a sistemelor automate), BIMAS (Biblioteca de subrutine pentru calcule matematice de baza in automatica), OPTPACK (Pachet interactiv pentru optimizare neliniara), SLICOT (Subroutine Library in Control Theory), editiile 3, 4 si 5 (www.slicot.org) si uneltele MATLAB asociate ; – Bibliotecarul SLICOT din 1996 .
4 Activitate stiintifica (Se anexeaza lista de lucrari) Domenii de competenta : – conducere adaptivă şi optimală, – proiectarea asistată de calculator a sistemelor automate, – algebră liniară numerică şi calcule ştiinţifice, inclusiv de inalta performanta, – optimizare neliniară, – identificarea sistemelor prin tehnici de subspaţii
Lucrari stiintifice abordate –          Carti, monografii, tratate : 5, incluzand Sima, V. (1996). Algorithms for Linear-Quadratic Optimization. Marcel Dekker, Inc., New York, vii + 366 pag.; (peste 225 citari; recenzii favorabile in Automatica IFAC, Mathematics of Computation etc.) Sima, V. (1992). Metode noi in matematica aplicata. Algoritmi si programe de baza si de algebra liniara. Editura Stiintifica, Bucuresti, 416 pag. –          Articole publicate in reviste de specialitate indexate ISI si BDI : Se anexeaza lista de lucrari –          Lucrari publicate in volumele unor conferinte internationale indexate ISI si BDI : Se anexeaza lista de lucrari
Brevete de inventie  –
5 Activitate tehnica Produse concepute si introduse in fabricatie : Pachete de programe, unele mentionate mai sus.
Tehnologii si servicii valorificate in productie
Consultanta
6 Recunoastere nationala Membru in asociatii profesionale – Membru corespondent al ASTR (Academia de Stiinte Tehnice din Romania),  Sectia Electronica, Automatica (din 2005); – Membru al IEEE Romanian Section. Organizare de manifestari stiintifice – Conducator de institutii, programe, etc.  – Premii – Premiul “Tudor Tanasescu” al Academiei Romane pe 1992, pentru lucrari in domeniul matematicilor aplicate (1994) ; – Premiul Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania, pentru lucrari in domeniul optimizarii linear-patratice (1997).
7 Recunoastere internationala Membru in organizatii profesionale : – Membru AMS (American Mathematical Society); – Membru senior (din 2003) al IEEE (Institute for Electrical and Electronics Engineers, Inc.) si membru al IEEE Control Systems Society (din 1998), IEEE Signal Processing Society (din 2004) si al IEEE Communications Society (in 2004, 2009, 2011); – Membru al SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia)  din 1992; – Membru afiliat al IFAC (International Federation of Automatic Control)  din 1989; – Membru al NICONET e.V. (Numerics in Control)  din 2007; – Membru al IPACS (International Physics and Control Society)  din 2010.
Membru in colective editoriale ale unor reviste internationale – Membru in colectivul editorial al revistei internationale “Studies in Informatics and Control”; – Recenzent al multor articole in reviste internationale (IEEE Trans. Autom. Control, IEEE Transactions on Control Systems Technology, Int. J. Control, Automatica IFAC, Linear Algebra and Its Applications, SIAM J. Matrix Anal. Applications, Numerical Algorithms, Journal of Applied Mathematics, ACM Trans. on Mathematical Software, Computational Statistics & Data Analysis, BIT Numerical Mathematics, International Journal of Computer Mathematics etc.)
Numar de citari pentru lucrarile relevante : Numerele de citari raportate mai jos au fost obtinute in ianuarie 2014 folosind Google Academic. Autocitarile au fost excluse, exceptand pentru lucrarile 1. si 2., pentru care nu au fost contorizate. Numarul total de citari raportate este 810. 1. V. Sima. Algorithms for Linear-Quadratic Optimization, Marcel Dekker, Inc., New York, 1996: 213 citari. 2. P. Benner, V. Mehrmann, V. Sima, S. Van Huffel, and A. Varga. SLICOT — A subroutine library in systems and control theory. In Applied and Computational Control, Signals,and Circuits (B. N. Datta, Ed.), 1, chapter 10:499–539, 1999:  214 citari. 3. V. Sima. An efficient Schur method to solve the stabilizing problem. IEEE Trans. Automat. Contr., AC–26(3):724–725, 1981:  22 citari. 4. N. Mastronardi, D. Kressner, V. Sima, P. Van Dooren, and S. Van Huffel. A fast algorithm for subspace state-space system identification via exploitation of the displacement structure. J. Comput. Appl. Math., 132, 1, 71–81, 2001:  21 citari. 5. S. Van Huffel, V. Sima, A. Varga, S. Hammarling, and F. Delebecque. High performance numerical software for control. IEEE Control Systems Magazine, 24(1):60–76, 2004:  21 citari. 6. V. Sima, D.M. Sima, and S. Van Huffel. High-performance numerical algorithms and software for subspace-based linear multivariable system identification. J. Comput. Appl. Math., 170(2):371–397, 2004:  12 citari. 7. A. Varga and V. Sima. Numerically stable algorithm for transfer-function matrix evaluation. Int. J. Control, 33:1123–1133, 1981:  10 citari. 8. P. Benner, V. Sima, and M. Slowik. Evaluation of the linear matrix equation solvers in SLICOT. Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics (JNAIAM), 2, 1-2, 11–34, 2007:  9 citari. 9. V. Sima. Algorithm GRICSR: Solving continuous-time algebraic Riccati equations using Gaussian symplectic transformations. Studies in Informatics and Control, 1(3):237–254, 1992:  8 citari. 10. P. Benner, and V. Sima. Solving algebraic Riccati equations with SLICOT. Proceedings of The 11th Mediterranean Conference on Control and Automation MED’03, June 18-20 2003, Rhodes, Greece, 2003:   7 citari. 11. V. Sima. Fast numerical algorithms for Wiener systems identification. Analysis and Optimization of Differential Systems (V. Barbu, I. Lasiecka, D. Tiba, and C. Varsan, Eds.), Kluwer Academic Publishers, Boston/ Dordrecht/London, 375–386, 2003:   6 citari. Alte lucrari au avut mai putin de cate 5 citari;  17 lucrari au insumat 38 citari. Lucrarea 12. V. Sima, S. Van Huffel. Efficient Numerical Algorithms and Software for Subspace-based System Identification. In Dr. L.K. Mestha (Ed.) Proceedings of the 2000 IEEE International Conference on Control Applications and IEEE International Symposium on Computer-Aided Control Systems Design, September 25–27, 2000, Anchorage, Alaska, U.S.A., pages 1–6 a inregistrat 3 citari, din care doua fiind in US Patent 7,574,333 (2009) si US Patent 7,363,200 (2008).
Membru in organisme internationale
– Fost presedinte al “Action Group on Numerics in Control”al IEEE Committee on Computer Aided Control System Design (2005–2010); – Fost membru al IFAC Technical Committee TC 1.2., “Adaptive and Learning Systems” (2002–2011) ; – Membru in comitetele de program ale multor conferinte internationale. Premii internationale –
  Alte elemente relevante pentru definirea personalitatii A participat sau coordonat multe proiecte combinand cercetare de baza si aplicativa in domeniile mentionate mai sus, de pilda: • Investigarea proprietatilor teoretice si numerice ale algoritmilor, inclusiv pentru control adaptiv si optimizare neliniara. • Noi algoritmi pentru optimizare liniar-patratica, inclusiv algoritmi pastrand structura, bazati pe transformari simplectice. • Algoritmi de inalta performanta pentru calcule din teoria conducerii automate si identificarea sistemelor prin tehnici de subspatii. Alte granturi externe de cercetare sau calatorie: • The International Research & Exchanges Board (IREX), with funds provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the National Endowment for the Humanities, and the U.S. Department of State, mai 1992, Chicago IL, U.S.A. • The SOROS Foundation for an Open Society, iulie 1993, Sydney, Australia. • Free Research Grants, KUL, 1997, 1998. • Elsevier Science and SIAM Travel Grant to take part in the SIAM 50th Anniversary and 2002 Annual Meeting (SIAM50), 8–12 iulie 2002, Philadelphia. • German Science Foundation, Fakultät Mathematik, Technische Universität Chemnitz, F.R.G., 1 noiembrie – 20 decembrie 2005; 1–31 iulie 2007; 29 iunie – 1 august 2008; 29 iunie – 31 iulie 2009. • Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M. Picone”, Bari, Italia, 5–16 septembrie 2006, 5–15 septembrie 2007 si 10–19 septembrie 2008, pentru proiectul de cercetare comuna High performance structure exploiting algorithms for systems identification (2006-2008). • Universite Paul Sabatier III, Toulouse, 2006, 2007. • Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zürich, Swizerland, 15-19 decembrie 2008. • Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg, F.R.G., 5–30 iulie 2010; 27 iunie – 26 iulie 2011, 18 iunie – 20 iulie 2012, 24 iunie – 19 iulie 2013, 23 iunie – 19 iulie 2014.   Prelegeri si seminarii invitate: • Université Catholique de Louvaine, Louvaine-la-Neuve, Belgia, decembrie 1996, 19 ianuarie 2001: Prelegeri privind identificarea sistemelor. • Delft University of Technology, Delft, Olanda, martie 1997: Prelegere privind identificarea sistemelor. • Technical University Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria, august 1998: Prelegere privind algoritmi de algebra numerica liniara pentru calcule din teoria sistemelor. • Katholieke Universiteit Leuven, Department SISTA (Signals, Identification, System Theoryand Automation), Belgia, 9 decembrie 1999: Prelegere intitulata Cholesky or QR factorization for data compressionin subspace-based identification? • Academia Romana, Sectia de Stiinta si Tehnologia Informatiei, Bucuresti, 27 martie 2001: Expunere intitulata High-performance algorithms and programs for dynamical multivariabile systems identification. • Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Spania, 18–19 septembrie 2001: Prelegeriintitulate System Identification si Control Software. • Division of Automatic Control, Linköping University, Suedia, 30 octobrie 2001: Expunere intitulata Control Software, with emphasis on SLICOT software. • Department of Computing Science and HPC2N (High Performance Computing and Communications North), Umeå University, Suedia, November 1–2, 2001: Prelegeri intitulate System Identification si Control Software, in cadrul “HPC2N Colloquium on High Performance Computing in Science and Engineering”;  12 mai 2005: Prelegeri intitulate Recent Developments in SLICOT Library for Control Systems Computations si Structure-exploiting Algorithms in System Identification, in cadrul “CS-Seminar on Matrix Computations in Control”. • Department of Mathematics, Northern Illinois University, DeKalb, S.U.A., 22 iulie 2002: Expunere intitulata System Identification. • Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Institut für Mathematik, Technische Universität Berlin, F.R.G., 8 ianuarie 2004: Expunere intitulata Control Software. • 8th International Symposium on Automatic Control and Computer Science. Workshop on Control Theory. Workshop on Bioinformatics and Intelligent Systems in Medicine. SACCS 2004, Iasi, Romania, “Gh. Asachi” Technical University of Iasi, Faculty of Automatic Control and Computer Engineering, 22–23 October, 2004: Expunere plenara invitata intitulata Systems and Control Computations Using SLICOT Software. • International Workshop “Numerical Linear Algebra in Signals and Systems”, Monopoli (Bari), September 11–15, 2006. Lucrare invitata intitulata Structure-exploiting Algorithms in System Identification. • International Workshop “Numerical Linear Algebra: Internet and Large Scale Applications”, Monopoli (Bari), September 9–14, 2007. Lucrare invitata intitulata System Identification: From Formulas to Distributed Computing. • 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science. Workshop on Control Theory. Workshop on Scientific and Educational Grid Applications. Workshop on E-Health and Bioengineering. SACCS 2007, Iasi, Romania, “Gh. Asachi” Technical University of Iasi, Faculty of Automatic Control and Computer Engineering, 16–17 November 2007: Lucrare invitata intitulataSystem Identification: From Formulas to Distributed Computing.   Organizator si lector la cursuri de instruire externe : • V. Sima (2001). Organizator si lector la cursul de instruire  intitulat Advanced Computational Tools for Computer-aided Control Systems Design, September 27–29, 2001, University of Bremen, Germany. • V. Sima (2003). Lector la cursul intitulat Advanced Computational Tools for CACSD, Sept. 2, Prelegerea System Identification Using Subspace Methods, The 7th European Control Conference ECC’03, Sept. 1–4, 2003, University of Cambridge, UK. • V. Sima (2006). Workshop Chair, organizator a trei cursuri de instruire  in cadrul IEEE International Conference on Control Applications (CCA), IEEE International Symposium on Computer-Aided Control Systems Design (CACSD) and IEEE International Symposium on Intelligent Control (ISIC), Technische Universität München, Munich, Germany, October 4–6, 2006.

PUBLICATII

 1. Carti, monografii, tratate
 2. 1.V. Sima. Algorithms for Linear-Quadratic Optimization, volume 200 of “Pure and Applied Mathematics: A Series of Monographs and Textbooks”, Marcel Dekker, Inc., New York, 1996, vii + 366 pag. ISBN: 0-8247-9612-8.
 3. 2. S. Calin, B. Jora, T. Popescu, V. Sima. Conducerea adaptiva si flexibila a proceselor industriale. Editura Tehnica, Bucuresti, 1988. 628 pag.
 4. 3. V. Sima. Metode noi in matematica aplicata. Algoritmi si programe de baza si de algebra liniara. Editura Stiintifica, Bucuresti, 1992. 416 pag.
 5. 4. V. Sima, A. Varga. Practica optimizarii asistate de calculator. Editura Tehnica, Bucuresti, 1986. 372 pag.
 6. 5.A. Varga, V. Sima. Ingineria asistata de calculator a sistemelor automateAlgoritmi si programe de proiectare. Editura Tehnica, Bucuresti, 1997. 428 pag. ISBN 973-31-0753-0.
 
 1. Carti si capitole de cartepublicate in edituri internationale
 2. 1. P. Benner, V. Mehrmann, V. Sima, S. Van Huffel, A. Varga. SLICOT − A subroutine library in systems and control theory. Birkhauser Book series on Applied and Computational Control, Signals, and Circuits (B. N. Datta, Ed.), 1, chapter 10:499-539, 1999. ISBN 0-8176-3954-2, 3-7643-3954-3.
 3. 2.V. Sima. Fast numerical algorithms for Wiener systems identification. Analysis and Optimization of Differential Systems (V. Barbu, I. Lasiecka, D. Tiba, C. Varsan, Eds.), Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, 375-386, 2003. ISBN 1-4020-7439-5.
 4. 3. V. Sima. SLICOT-based advanced automatic control computations. Advances in Automatic Control (M. Voicu, Ed.), Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, 337-350, 2003. ISBN 1-4020-7607-X.
 5. 4. V. Sima. Interactive environments and software tools for CACSD. Encyclopedia of Systems and Control (T. Samad, J. Baillieul, Eds.) ,  Springer.  Article ID: 364889, Chapter ID: 139, 2013. Accepted Version on 2013-09-17.
 6. 5. Sima, V. Computational Experience with a Modified Newton Solver for Continuous-Time Algebraic Riccati Equations. Informatics in Control Automation and Robotics – ICINCO 2013 (J.-L. Ferrier, O. Gusikhin, K. Madani, J. Sasiadek, Eds.). Va apare in “Lecture Notes in Electrical Engineering” (LNEE), vol. 325, chapter 3, 18 pag. DOI 10.1007/978-3-319-10891-9_3, 2014, Springer-Verlag.
 
 1. Carti si capitole de cartepublicate in edituri nationale
 2. 1. V. Sima. Efficient algorithms for system identification. Contributions to ICT Progress (D. Banciu, co-ordinator), Editura Tehnica, Bucuresti, 141-173, 2007. ISBN 978-973-31-2324-8.
 1. Articole publicate in reviste de specialitate indexate ISI
 2. 1. A.B.H. Adamou-Mitiche, L. Mitiche, V. Sima. Descriptor systems approximation. International Journal of General Systems, 33(1):99−110, 2004.
 3. 2. P. Benner, D. Kressner, V. Sima, A. Varga. Die SLICOT-Toolboxen fur Matlab (The SLICOT Toolboxes for Matlab). at-Automatisierungstechnik, 58(1), 15−25, 2010, DOI 10.1524/auto.2010.0814.
 4. 3. P. Benner, V. Sima, M. Voigt. Lnorm computation for continuous-time descriptor systems using structured matrix pencils. IEEE Trans. Automat. Contr., AC−56(12), 233-238, 2012.
 5. 4. N. Mastronardi, D. Kressner, V. Sima, P. Van Dooren, S. Van Huffel. A fast algorithm for subspace state-space system identification via exploitation of the displacement structure. J. Comput. Appl. Math., 132, 1, 71−81, 2001.
 6. 5. L. Mitiche, A.B.H. Adamou-Mitiche, O. Kacem, and V. Sima. Model reduction of 2-D IIR filters. Journal of Signal and Information Processing, 3(4): 438-456, 2012, DOI 10.4236/jsip.2012.34057.
 7. 6. V. Sima. An efficient Schur method to solve the stabilizing problem. IEEE Trans. Automat. Contr., AC−26(3):724−725, 1981.
 8. 7. V. Sima, D.M. Sima. High-performance algorithms for linear multivariable system identification. Romanian Journal of Information Science and Technology, 6(3−4):345−375, 2003.
 9. 8. V. Sima, D.M. Sima, S. Van Huffel. High-performance numerical algorithms and software for subspace-based linear multivariable system identification. J. Comput. Appl. Math., 170(2):371−397, 2004.
 10. 9. S. Van Huffel, V. Sima, A. Varga, S. Hammarling, F. Delebecque. High performance numerical software for control. IEEE Control Systems Magazine, 24(1):60−76, 2004.
 11. 10. A. Varga and V. Sima. Numerically stable algorithm for transfer-function matrix evaluation. Int. J. Control, 33:1123−1133, 1981.
 
 1. Articolepublicate anterior in reviste de specialitate actualmente indexate ISI
 2. 1.V. Sima. Algorithm PODQP: Solving positive definite quadratic programming problems. Studies in Informatics and Control, 1(1):63−71, 1992.
 3. 2. V. Sima. Algorithm VMCWDM: Solving nonlinearly constrained optimization problems. Studies in Informatics and Control, 1(2):151−165, 1992.
 4. 3. V. Sima. Algorithm GRICSR: Solving continuous-time algebraic Riccati equations using Gaussian symplectic transformations. Studies in Informatics and Control, 1(3):237−254, 1992.
 5. 4. V. Sima. Algorithm SIGNM: Solving continuous-time algebraic Riccati equations using matrix sign function method. Studies in Informatics and Control, 1(4):335−355, 1992.
 6. 5. V. Sima. Efficient and stable computation of quasi-Newton updates. Studies in Informatics and Control, 2(1):41−50, 1993.
 7. 6. V. Sima. Subspace-based algorithms for multivariable system identification. Studies in Informatics and Control, 5(4):335−344, 1996.
 1. Articole publicate in alte reviste de specialitate, inclusiv in baze de date internationale (BDI)
 2. 1.P. Benner, V. Sima, M. Slowik. Evaluation of the linear matrix equation solvers in SLICOT. Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics (JNAIAM), 2, 1-2, 11−34, 2007 (BDI).
 3. 2. R. Mihail, G. Bozga, V. Sima. Optimal control of a CSTR hexamethylene tetramine reactor. Bul. Univ. Galati, Fasc. III, Ser. Electrotechnique, Electronique, Automatique, Informatique, 77−84, 1979.
 4. 3. V. Sima. Comparison of some algorithms for solving the Lyapunov-type equations. Rev. Roum. Sci. Techn.−Electrotechn. et Energ., 25(2):235−246, 1980.
 5. 4.V. Sima. On the real Schur form in linear control system design. Rev. Roum. Sci. Techn.− Electrotechn. et Energ., 25(4):625−632, 1980.
 6. 5. V. Sima. Algorithms for discrete model reference adaptive control systems. Rev. Roum. Sci. Techn.−Electrotechn. et Energ., 26:595−607, 1981.
 7. 6. V. Sima. Convergence of multirecursive least squares adaptive algorithms. Systems Analysis and Simulation (A. Sydow, M. Thoma, R. Vichnevetsky, Eds.), 1:414−417, Akademie-Verlag, Berlin, 1985. Republicată în Annual Review in Automatic Programming, 12:414-417, 1985 (BDI).
 8. 7.V. Sima. Convergence of adaptive prediction and control algorithms. Advances in Modelling and Simulation, AMSE Press, 4:29−40, 1985.
 9. 8. V. Sima. On convergence of weighted least squares algorithms. Studies and Researches in Computers and Informatics, 2:103−113, 1989.
 10. 9. V. Sima. Comparison of some algorithms to solve the algebraic Riccati equations. Studies and Researches in Computers and Informatics, 1(2):77−96, 1990.
 11. 10. V. Sima. A software package for constrained optimization with applications to control problems. Studies and Researches in Computers and Informatics, 3:117−127, 1990.
 12. 11. V. Sima. Convergence of stochastic adaptive prediction and control algorithms. Studies and Researches in Computers and Informatics, 4:47−58, 1990.
 13. 12. V. Sima. Computational experience with an algorithm for nonlinearly constrained optimization calculations. Systems Analysis Modelling Simulation, 14:93−111, 1994 (BDI).
 14. 13.V. Sima. Computational experience with nonlinearly constrained optimization algorithms using feasible or unfeasible iterates. Systems Analysis Modelling Simulation, 18−19:467−470, 1995 (BDI).
 15. 14.V. Sima. Computational experience in solving large linear matrix equations for automatic control. The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle III Electrotechnics, Electronics, Automatic Control, Informatics, 47−52, 2004 (BDI).
 
 1. Articole publicate in reviste de specialitate in limba romana
 2. 1. A. Davidoviciu, T. Popescu, V. Sima, A. Varga, C. Vasiliu. SIPAC – sistem interactiv pentru proiectarea asistată de calculator a sistemelor automate. Automatică, Management, Calculatoare, 24 A şi B:69−84, 1976.
 3. 2. R. Mihail, G. Bozga, V. Sima. Control optimal al regimului dinamic al unui reactor R. Revista de Chimie, 30:51−56, 1979.
 4. 3. G. Neagu, N. Andrei, V. Sima, N. Tăpuş, V. Cristea, C. Nae, R.  Potolea, D. Petcu, A. Stanciu. Proiectul “Organizaţia virtuală GRIDMOSI”– componentă a infrastructurii naţionale de cercetare. Revista Română de Informatică şi Automatică, 16(4):113−120, 2006.
 5. 4. T. Popescu, V. Sima, A. Varga, C. Vasiliu. Sistem de programe pentru identificarea şi proiectarea asistată de calculator (SIPAC) a sistemelor automate. Automatică, Management, Calculatoare, 29:163−182, 1979.
 6. 5. T. Popescu, V. Sima, A. Varga, C. Vasiliu. Noi produse program pentru calcule tehnico-ştiinţifice. Buletinul Român de Informatică, 1:90−102, 1983.
 7. 6. V. Sima. Algoritmi eficienţi pentru rezolvarea unor probleme de conducere optimală. Buletinul Român de Informatică, (2):61−76, 1980.
 8. 7. V. Sima. Extinderea bibliotecii matematice pentru minicalculatoare. Buletinul Român de Informatică, (1):63−73, 1981.
 9. 8. V. Sima. Bibliotecă de calcule tehnico-ştiinţifice pentru minicalculatoare. Automatică, Management, Calculatoare, 37:170−212, 1983.
 10. 9. V. Sima. Rezultate noi în domeniul sistemelor liniare, neliniare şi adaptive. Automatică, Management, Calculatoare, 39:153−161, 1984.
 11. 10. V. Sima. Portabilitatea programelor de calcule tehnico-ştiinţifice. Automatică, Management, Calculatoare, 51:221−240, 1985.
 12. 11. V. Sima. Tehnici de factorizare în algoritmii de conducere adaptivă. Automatică, Management, Calculatoare, 51:265−289, 1985.
 13. 12. V. Sima. Algoritmi. Semnal. Propunere privind rubrica de algoritmi. Revista Română de Informatică şi Automatică, 1:71−72, 1991.
 14. 13. V. Sima. LaTeX – Sistem de elaborare a documentelor. Revista Română de Informatică şi Automatică, 1:86−91, 1992.
 15. 14. V. Sima. Convergenţa globală a unor algoritmi adaptivi stohastici. Revista Română de Informatică şi Automatică, 3(2):23−28, 1993.
 16. 15. V. Sima, T. D. Popescu. Proiectarea unui regulator discret cu structură complexă pentru un sistem multivariabil liniar invariant în timp. Automatică, Management, Calculatoare, 23:155−176, 1976.
 17. 16. V. Sima, T. D. Popescu. Program pentru proiectarea unui regulator discret cu structură complexă. Automatică, Management, Calculatoare, 24 A şi B:247−260, 1976.
 18. 17. V. Sima, T. D. Popescu. Conducere adaptivă şi stohastică. Automatică, Management, Calculatoare, 50:227−303, 1985.
 19. 18. V. Sima, D. Popovici, A. Nemeş, M. Laza, G. Bozga. Sisteme de conducere cu calculator a proceselor tehnologice de fabricare a celulozei. Automatică, Management, Calculatoare, 22:97−116, 1976.
 20. 19. A. Varga, V. Sima. Tehnici numerice de calcul în teoria sistemelor liniare: I. Tehnici numerice de bază ale algebrei liniare. Automatică, Management, Calculatoare, 34:135−168, 1981.
 21. 20. A. Varga, V. Sima. Tehnici numerice de calcul în teoria sistemelor liniare: III. Proiectarea sistemelor automate. Automatică, Management, Calculatoare, 36:5−49, 1983.
 22. 21. A. Varga, V. Sima. Sinteza sistemelor automate. Sisteme lineare, nelineare, distribuite, discrete, multidimensionale, optimale. Tehnici de proiectare. Automatică, Management, Calculatoare, 50:171−215, 1985.
 
 1. Lucrari publicate in volumele unor conferinte indexate ISI si BDI
 2. P. Benner, and V. Sima. Solving algebraic Riccati equations with SLICOT. In CD-ROM Proceedings of The 11th Mediterranean Conference on Control and Automation MED’03, June 18-20 2003, Rhodes, Greece, 2003. Invited Session IV01 “Advanced Computational Toolboxes in Control Design”, June 19 2003, Paper IV01-01, 6 pages.
 3. P. Benner, V. Sima, and M. Voigt. Robust and efficient algorithms for L-norm computations for descriptor systems. In Preprints of the 7th IFAC Symposium on Robust Control Design, (ROCOND’12). The International Federation of Automatic Control, Aalborg, Denmark, June 20-22, 2012, pages 189-194. Robust Control Design, Volume # 7 | Part# 1, J.D. Bendtsen (Ed.). Identifier 10.3182/20120620-3-DK-2025.00114
 4. W. Favoreel, S. Van Huffel, B. De Moor, V. Sima, and M. Verhaegen. Comparative study between three subspace identification algorithms. In Proceedings of the 5th European Control Conference ECC 99, 31 August – 3 September 1999, Karlsruhe, Germany, 1999. Session BA-3, Identification III, 1 September 1999, Paper F298, 6 pag.
 5. L. Mitiche, A.B.H. Adamou-Mitiche, and V. Sima. On the synthesis of digital two dimensional filters based on FIR filters approximation. In Preprints of The International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization (ICMSAO’13). April 28-30, 2013, Hammamet, Tunisia. Session G4 – Signal Processing-1, Paper G4-2, Monday 29/04/2013, 6 pages.
 6. V. Sima. Factorization techniques in discrete time adaptive control. In J. Gertler and L. Keviczky, editors, A Bridge between Control Science and Technology (Proceedings of the IFAC World Congress, Budapest, Hungary, 1984), volume 2. Pergamon Press, Oxford, 1986. 6 pages.
 7. V. Sima. OPTPACK—An interactive optimization software package for personal computers. In A. Sydow, S. G. Tzafestas, and R. Vichnevetsky, editors, Systems Analysis and Simulation 1988, Mathematical Research, Band 46, volume 1, pages 286–289, Berlin, 1988. Akademie-Verlag.
 8. V. Sima. On convergence of weighted least squares algorithms. In Preprints of International Conference Control ’88, University of Oxford, UK, April 13–15 1988, Sess. 10A, 1988, pages 628-633.
 9. V. Sima. An efficient algorithm for solving nonlinearly constrained optimization problems. In A. Sydow, editor, Computational Systems Analysis 1992 (Proceedings of the 4th International Symposium on Systems Analysis and Simulation, August 25–28, 1992, Berlin, Germany), pages 73–78, Amsterdam, 1992. Elsevier Science Publishers B.V.
 10. V. Sima. Computational experience in solving algebraic Riccati equations using Gaussian symplectic transformations. In Preprints of The 12-th IFAC World Congress, 18th–23rd July 1993, Sydney, volume 6, pages 433–436. The Institution of Engineers, Australia, 1993.
 11. V. Sima. Computational experience in solving algebraic Riccati equations using Gaussian symplectic transformations. In G. C. Goodwin and R. J. Evans, editors, Proceedings of the 12th Trienninal World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC), Sydney, Australia, 18–23 July 1993, volume 2, Oxford, 1994. Elsevier Science Ltd., 6 pages.
 12. V. Sima. Computational experience with structure preserving algorithms for solving algebraic Riccati equations. In A. Isidori, S. Bittanti, E. Mosca, A. De Luca, M. D. Di Benedetto, and G. Oriolo, editors, Proceedings of the third European Control Conference ECC 95, September 5–8, 1995, Rome, Italy, volume 4, Part one, pages 3212–3217, 1995.
 13. V. Sima. Computational experience with nonlinearly constrained optimization algorithms using feasible or unfeasible iterates. In A. Sydow, T. Lux, and R.-P. Schäfer, editors, Proceedings of the IMACS Symposium on Systems Analysis and Simulation, Berlin, 26–30 June, 1995, volume 18–19, pages 467– 470, 1995.
 14. V. Sima. Algorithms and LAPACK-based software for subspace identification. In Proceedings of The 1996 IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design, September 15–18, 1996, Ritz-Carlton, Dearborn, Michigan, U.S.A., pages 182–187, 1996.
 15. V. Sima. Cholesky or QR factorization for data compression in subspace-based identification? In Proceedings of the Second NICONET Workshop on “Numerical Control Software: SLICOT, a Useful Tool in Industry”, December 3, 1999, INRIA Rocquencourt, France, pages 75–80, 1999.
 16. V. Sima. Accurate computation of eigevalues and real Schur form of 2×2 real matrices. In Proceedings of the Second NICONET Workshop on “Numerical Control Software: SLICOT, a Useful Tool in Industry”, December 3, 1999, INRIA Rocquencourt, France, pages 81–86, 1999.
 17. V. Sima. Comparison of subspace-based system identification software tools. In Proceedings of the Third NICONET Workshop on “Numerical Software in Control Engineering”, January 19, 2001, Hotel de Lauzelle, Louvain-la-Neuve, Belgium, pages 97–104, 2001.
 18. V. Sima. Identification of a steel subframe flexible structure using SLICOT system identification toolbox. In CD-ROM Proceedings of The 11th Mediterranean Conference on Control and Automation MED’03, June 18-20 2003, Rhodes, Greece, 2003. Invited Session IV01 “Advanced Computational Toolboxes in Control Design”, June 19 2003, Paper IV01-07, 6 pages.
 19. V. Sima. Performance investigation of SLICOT Wiener systems identification toolbox. In Proceedings of The 13th IFAC Symposium on System Identification, SYSID 2003, August 27-29, 2003, Rotterdam,The Netherlands, pages 1345–1350, Omnipress, 2003.
 20. V. Sima. Computational experience with subspace identification tools. The 12th Mediterranean Conference on Control and Automation MED’04, June 6–9 2004, Kusadasi, Turkey (CD-ROM), 6 pages.Invited Session IV01 “Computational Methods for CACSD 1” (MoM1-C), Monday, 8:30-10:15, Paper3.
 21. V. Sima. Efficient data processing for subspace-based multivariable system identification. In Proceedings of The IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing (ALCOSP 2004), August 30–September 1, 2004, Yokohama, Japan, pages 871–876, 2004.
 22. V. Sima. Computational experience in solving large linear matrix equations for automatic control. In S. Caraman, A. Bratcu, L. Beldiman (Eds.), Proceedings of SIMSIS-12—The 12th International Symposium on Modeling, Simulation and Systems’ Identification, September 24–25, 2004, “Dunarea de Jos” University of Galati, Romania. Editura Fundatiei Universitare “Dunarea de Jos”, pages 143–148, 2004. ISBN 973-627-156-0.
 23. V. Sima. SLICOT-based computational tools for CACSD. Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Intelligent Control and 13th Mediterranean Conference on Control and Automation, June 27–29 2005, Limassol, Cyprus (CD-ROM), Omnipress, pages 170–175. Invited Session “Computational Methods for CACSD 1” (MoA05-3), Monday, June 27, 9:50–11:30, Paper 3.
 24. V. Sima. Computational experience in solving linear matrix equations for automatic control. Preprints of 16th IFAC World Congress, July 3–8, 2005, Prague, Czech Republic (CD-ROM). Invited Session ID 40 “Multidimensional Systems in Control and Telecommunications”, Monday July 4, Paper 6. 6 pages.
 25. V. Sima. Computational experience in solving algebraic Riccati equations. 44th IEEE Conference on Decision and Control, and European Control Conference ECC’05 Proceedings (CDC-ECC’05), December 12–15, 2005, Seville, Spain, pages 7982–7987, Session ThC08.6, “Computational Methods III”. Omnipress. IEEE Catalog Number 05CH37740C, ISBN 0-7803-9568-9, Library of Congress 79-640961, ISSN 0191-2216.
 26. V. Sima. Efficient algorithm for L-norm calculations. Preprints of 5th IFAC Symposium on Robust Control Design (ROCOND’06), Toulouse, France, July 5–7, 2006. Invited Session MD001 “Advances in Numerical Algorithms for Robust Control and its Applications”, Paper 4. 6 pages.
 27. V. Sima. Computational experience in finding zeros of linear multivariable systems. Proceedings of Seventh IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA’09), Hotel Grand Chancellor, Christchurch, New Zealand, December 9–11 2009. Paper ThMPo1.9, pages 1195-1200. Omnipress. IEEE Catalog Number: CFP09537-CDR; ISBN: 978-1-4244-4707-7. Library of Congress: 2009904841.
 28. V. Sima. Structure-preserving algorithms for discrete-time algebraic matrix Riccati Equations. Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2010), Funchal, Madeira (Portugal), 15–18 June, 2010 (CD-ROM), Vol. 1, pages 187-192. SciTePress — Science and Technology Publications, Portugal. ISBN 978-989-8425-00-3.
 29. V. Sima. Structure-preserving computation of stable deflating subspaces. Proceedings of the 10th IFAC Workshop “Adaptation and Learning in Control and Signal Processing” (ALCOSP 2010), Antalya,Turkey, 26–28 August 2010 (CD-ROM). Kudret Basim Ambalaj A.S. — Kudret Press & DigitalPrinting Co., Instanbul, Turkey. c2010 IFAC, IFAC-PapersOnLine, Vol. 10, Part 1, http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/46793.html, Identifier 10.3182/20100826-3-TR-4015.00047, 6 pages.
 30. V. Sima. Computational experience with structure-preserving Hamiltonian solvers in optimal control. Proceedings of the 8th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2011), Noordwijkerhout, The Netherlands, 28–31 July, 2011 (CD-ROM), Vol. 1, pages 91–96. SciTePress — Science and Technology Publications, Portugal. ISBN 978-989-8425-74-4.
 31. V. Sima. Computational experience with structure-preserving Hamiltonian solvers in complex spaces. Proceedings of the PHYSCON 2011 — 5th International Scientific Conference on Physics and Control, León, Spain, September, 5–8, 2011, 6 pages.
 32. V. Sima. Recent developments in SLICOT Library and related tools. M. Voicu (Ed.), Proceedings of the 15th International Conference on System Theory, Control and Computing, Joint Conference SINTES 15, SACCS 11, SIMSIS 15 (ICSTCC 2011), Sinaia, Romania, October 14–16, 2011 (CDROM), pages 564–569. CFP1136P-CDR. ISSN 978-973-621-323-6.
 33. V. Sima. Numerically testing properness of descriptor systems. In Proceedings of the 16th Joint International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2012), October 12-14, 2012, Sinaia, Romania, Galati University Press, V. Mînzu (Ed.). CFP1236P-CDR.  ISSN 978-606-834-848-3.
 34. V. Sima. Computational Experience in Solving Continuous-time Algebraic Riccati Equations Using Standard and Modified Newton’s Method.  Proceedings of the 10th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2013), Reykjavik, Iceland, 29-31 July, 2013 (CD-ROM), Vol. 1, pages 5-16, 2013. SciTePress – Science and Technology Publications, Portugal.  ISBN 978-989-8565-70-9. J.-L. Ferrier, O. Gusikhin, K. Madani and J. Sasiadek (Eds.) SciTePress Digital Library, DOI  10.5220/0004482500050016
 35. V. Sima. Solving Discrete-time Algebraic Riccati Equations Using Modified Newton’s Method. 6th International Scientific Conference on Physics and Control, San Luis Potosi, Mexico. August 26th-29th, 2013. IPACS Library, http://lib.physcon.ru/doc?id=bcf7e7305cfb.
 36. V. Sima. Solving SLICOT Benchmarks for Algebraic Riccati Equations by Modified Newton’s Method. Proceedings of the 17th Joint International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2013), October 11-13, 2013, Sinaia, Romania, pages 491-496, 2013. E. Petre, M. Brezovan (Eds.). IEEE Catalog Number CFP1336P-CDR. ISBN 978-1-4799-2228-4, 978-1-4799-2227-7.
 37. V. Sima, and P. Benner. Solving linear matrix equations with SLICOT. In Proceedings of the 7th European Control Conference ECC’03, Sept. 1–4, 2003, University of Cambridge, UK, 2003 (CDROM). Special Session “Matrix Equations in Systems and Control”, 6 pages.
 38. V. Sima, and P. Benner. A SLICOT implementation of a modified Newton’s method for algebraic Riccati equations. In Proceedings of The 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, June 28–30, 2006, Ancona — Università Politecnica delle Marche, Italy (CD-ROM). Session FEA2 Control Systems 5, Paper FEA2-3, 6 pages. 0-9786720-0-3 COM. ORG. DIIGA
 39. V. Sima, and P. Benner. Fast system identification and model reduction solvers. In Proceedings of The 9th IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing (ALCOSP’07), August, 29–31, 2007, Saint Petersburg, Russia. Session ALCOSP-FrM2 Applications and CAD, Paper 5, 6 pages.

PREMII

 1. Premiul“Tudor Tanasescu” al Academiei Romane pe 1992, pentru lucrari in domeniul matematicilor aplicate (1994) ;
 2. PremiulAsociatiei Generale a Inginerilor din Romania, pentru lucrari in domeniul optimizarii linear-patratice (1997).