Dr.ing.mat. Vasile Sima – Secretar

2176
  • MEMBRU TITULAR
  •  Secretar – Electronică, Automatică
  •  21 octombrie 1949

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Vasile Sima, n.21 octombrie 1949, com. Lita, jud.Cluj. În perioada 1967-1972 urmează cursurile Institutului Politehnic București-Facultatea de Automatică și apoi între 1973-1978 absolvă și cursurile Universității București-Facultatea de Matematică. În perioada 1978-1983 efectuează stagiul de doctorat la Institutul Politehnic București, în specialitatea ”Automatizări în procese electrice” cu teza ”Contribuții la realizarea sistemelor adaptive cu model etalon”. Din 1972 a desfășurat activități științifice în ICI București: CP I (1990), Secretar al Consiliului Științific (1990-1995), Vicepreședinte al Consiliului Stiințific (1995-2003). Între 1977-1993 este cadru didactic asociat al Institutului Politehnic București. A participat la, sau a coordonat realizarea multor proiecte de cercetare în automatică, informatică și matematică  aplicată (conducere adaptivă și optimală, optimizare neliniară, identificarea sistemelor prin tehnici de subspații, proiectarea sistemelor automate, algebră liniară numerică și calcule științifice, algoritmi exploatând structura).  Este autor sau co-autor al unor pachete de programe profesionale în domeniul automaticii, printre care BIMAS, OPTPACK și SLICOT. Este autor a două cărți (Metode noi în matematica aplicată, Editura științifică, București, 1992 și Algorithms for Linear-Quadratic Optimization, Marcel Dekker, Inc., New York, 1996) și co-autor al altor trei cărți publicate de Editura Tehnică.  Este (co-)autor a nouă capitole de carte (opt apărute în străinătate) totalizând peste 160 de pagini, a peste 175 articole științifice (dintre care 140 publicate în reviste internaționale și în volume de lucrări ale unor conferințe internaționale, iar restul în reviste naționale și la conferințe naționale), cât și a 17 rapoarte tehnice publicate în străinătate. Este membru sénior al IEEE, membru afiliat al IFAC, membru al AMS, SIAM, IPACS, AGIR etc. A fost președinte al Action Group on Numerics in Control of the IEEE Technical Committee on Computer Aided Control System Design (2005–2010) și al IFAC Technical Committee TC 1.2, Adaptive and Learning Systems (2002–2011). A susținut prelegeri/seminarii invitate la numeroase universități (Leuven, Louvaine-la-Neuve, Delft, Kuwait, Valencia, Bremen, Linkoping, Umea, DeKalb, Berlin etc.) și a efectuat multe vizite științice invitate (Chemnitz, Toulouse, Bari, Zurich, Magdeburg etc.).  I s-a acordat Premiul “Tudor Tănăsescu” pe 1992 al Academiei Române  (1994) și Premiul AGIR (1997).