Dr.ing.mat. Cristian-Victor Teodosiu – Decedat

1848
  •  MEMBRU DECEDAT
  •      Construcții și Urbanism
  •  05 ianuarie 1937

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut la 5.01.1937 in Bucureşti. Este absolvent al Institutului de Construcţii Bucureşti in 1958 şi al Facultăţii de Matematică-Fizică a Universităţii Bucureşti in 1960, cu doctorat in matematică la Institutul de Matematică al Academiei Romane din 1966. O solidă şi diversificată pregătire universitară care a stat la baza rezultatelor deosebite ulterioare. A lucrat intre 1961 şi 1984 la Centrul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane ca cercetător ştiinţific principal şi conducător de doctorat in specialitatea Metode matematice in mecanica solidelor cu doctoranzi atat ingineri constructori şi mecanici cat şi matematicieni absolvenţi ai Facultăţii de Matematică-Mecanică. Atat prin activitatea de doctorat cat şi prin cursurile şi seminariile interne susţinute a ridicat in mod deosebit nivelul de pregătire a cercetătorilor din institut fiind unul din promotorii şcolii de mecanică a solidelor din Romania. Concomitent, in această perioadă a ocupat onorante poziţii ca profesor asociat la Universitatea din Stuttgart-Germania, Universite Pierre et Marie Curie – Paris, Max-Planck-Institut – Stuttgart, Germania. După stabilirea in Franţa din 1985 cariera sa s-a desfăşurat in acelaşi domeniu care l-a consacrat, ocupand prestigioase poziţii, ca cele de Directeur de Recherche C.N.R.S. la Grenoble şi Paris, Directeur du Laboratoire des Proprietes Mecaniques et Thermodynamiques des Materiaux, Universite Paris Nord, iar in prezent este Şef de laborator la Institutul RIKEN-Japonia. Ca domenii de cercetare in care a obţinut rezultate remarcabile, dintre care pot fi menţionate prin selecţie: Mecanica vibraţiilor neliniare şi aleatoare, tratatul Nonlinear and Random Vibration, scris in colaborare cu F.Dincă şi apărut la Academic Press in 1973 fiind printre primele apariţii din lume in tematica respectivă, iar versiunea in limba romană fiind prima din ţară. Aplicarea teoriei neliniare şi anizotrope a elasticităţii. Modelarea mecanică şi simularea numerică a proceselor de deformare statică şi dinamică. Modelarea marilor deformaţii plastice cu ajutorul variabilelor interne de stare.  Calculul tensiunilor reziduale şi prezicerea numerică a defectelor de material. Modelarea termomecanică a comportării oţelurilor de rezistenţă inaltă in condiţii de crash.  Modelarea, simularea numerică şi optimizarea proceselor industriale de deformare la cald şi la rece a materialelor metalice. iar rezultatele originale pot fi cu uşurinţă evidenţiate prin parcurgerea celor 151 titluri de lucrări apărute in cele mai prestigioase reviste din domeniu, la care se adaugă numeroasele conferinţe invitate şi plenare (vezi lista de lucrări ataşată). Relaţii profesionale cu ţara noastră : După plecarea din ţară dr.Cr.Teodosiu a menţinut (in limita posibilităţilor reduse impuse de regimul politic) contactele cu foştii colegi din ţară şi a sprijinit cercetătorii care au reuşit sa ajungă, cu diverse ocazii profesionale, in Franţa. După 1989 contactele cu ţara au fost restabilite, a iniţiat (oficial de data aceasta) un program de burse de doctorat prin colaborare intre Institutul Politehnic din Grenoble cu Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea din Bucureşti, a participat la intalnirile organizate in ţară cu diaspora romană, inclusiv la conferinţele internaţionale organizate in ţară, iar colaborările cu cercetători romani au luat amploare, dr. Cristian Teodosiu facilitand numeroase stagii de cercetare şi contracte de colaborare cu firme din Franţa şi Japonia. Putem mentiona colaborarea dintre Institutul RIKEN-Japonia cu Universitatea din Galaţi (care i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa) si contractul de comodat in desfăşurare cu Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane in domeniul aplicaţiilor vibraţiilor neliniare in industria de elicoptere şi in protecţia antiseismică.