Dr.ing. Lucian Dogariu

2435
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Construcții și Urbanism
  •  21 aprilie 1939

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut la 21 aprilie 1939, în Arad, este inginer constructor, doctor inginer, profesor onorific la Universitatea de Arhitectură “Ion Mincu” din București. Este membru corespondent al Academiei de Ştinţe Tehnice din România din anul 2004. În permanenţă a avut o activitate consistentă. A elaborat numeroase comunicări pe care le-a prezentat şi le-a publicat, fie în cadrul Academiei, fie la alte conferinţe, dar sub auspiciile Academiei.

In ultimul an a sustinut în cadrul Academiei conferința: „Impactul Informaticii asupra Teoriei Structurilor”

Ultimele două lucrări prezentate la Conferinţele AICPS, ca membru ASTR,  sunt: „Comportarea structurilor de beton armat cu pereţi de zidărie” și „Concepte ale teoriei probabilităţii pentru proiectarea structurilor de construcţii”. Comunicarea „ Distribuţia stărilor de eforturi-deplasări în corpurile deformabile” a fost prezentată tot într-o conferință AICPS. A avut în permanenţă activităţi de proiectare, de expertize, de studii în special de studii informatice. În ultimii ani a elaborat un sistem original pentru proiectarea reţelelor de asigurare a clădirilor la incendii şi a dezvoltat sistemul ASTRU, prin componenta MACROS, care permite determinarea stărilor de eforturi-deplasări în macrosecţiunile corpurilor deformabile, cu aplicaţii la investigarea şi proiectarea structurilor de construcţii. Este dedicat și cercetărilor fundamentale în domeniul „Corpuri algebrice asociate structurilor ADN”. Este un membru activ al Secţiei de Construcţii-Urbanism, participând la toate edițiile Zilelor academice ASTR, la ședințele de secție și la adunările generale ale ASTR.