Dr.ing. Gheorghe Ivan

2338
  •  MEMBRU DECEDAT
  •      Inginerie chimică
  •  14 februarie 1936

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Gheorghe N. Ivan: n. 14 februarie 1936, Huşi; Absolvent al Institutul Politehnic din Bucureşti (1959), specialitatea chimie industrială – tehnologia substanţelor organice; doctor inginer, Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti (1977). A lucrat în industria de sinteză organică (1959-1964 – Combinatul Chimic Borzeşti), în industria de prelucrare a cauciucului (1964-1966 – fabrica de anvelope Danubiana, Bucureşti), în cercetare (1966-2002 – Cerelast S.A. şi TGIS.A., Bucuresti); a fost cadru didactic asociat la Institutul Politehnic din Bucureşti (1972-1984). Actualmente este consultant tehnic in domeniul cauciucului. A efectuat numeroase  studii şi cercetări fiind conducător de contracte de cercetare în domeniul prelucrării elastomerilor, având gradul de cercetator ştiinţific principal I. A publicat, în calitate de autor / coautor, şapte cărţi şi capitole în cărţi, a colaborat la elaborarea Enciclopediei de chimie, a publicat peste 250 articole şi comunicări ştiinţifice în ţară şi străinatate; a înregistrat 41 brevete de invenţii. Este membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania (AGIR) si al Societăţii Române de Chimie (SChR).