Dr.ing. Ion Bibicu

2183
  • MEMBRU TITULAR
  •  Electronică, Automatică
  •  04 decembrie 1944
  • Contacteaza

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ion T. Bibicu: n. 4 decembrie 1944, Unirea, jud. Brăila; absolvent al Inst. Politehnic din Bucureşti (1968), specialitatea Ingineri fizicieni; doctor inginer (din 1981), cu teza “Metode şi spectrometre Mossbauer specializate pentru determinări calitative şi cantitative”; cercetător ştiinţific gradul I la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (1996-prezent) şi cadru didactic asociat (1999 – 2009) la Universitatea Politehnica din Bucureşti. A efectuat numeroase studii şi cercetări, fiind conducător de contracte de cercetare în domeniile Fizica tehnică, Aplicaţii ale fizicii, realizând aparate omologate, microproducţie, aranjamente experimentale pentru măsuratori fizice şi publicând peste 200 de lucrări în ţară şi străinatate (60 lucrari cotate ISI), 2 brevete, o carte. A primit premiul “Ştefan Procopiu” (1996) din partea Academiei Române, nominalizare la premiile AGIR în 1994. Este membru al Societăţii Europene de Fizică (din 2000); includere in 2007 în monografiile Who’s Who in the World, Who’s Who in Science and Engineering.  Curriculum Vitae
1 Date de identificare personala Bibicu Ion
Comuna Unirea (Osmanu), judetul Braila ; 4 Decembrie 1944
Municipiul Bucuresti
2 Studii (perioada, institutia, specializarea) 1959-1963 Colegiul National Nicolae Balcescu Braila,
1963-1968 Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii; Sectia Ingineri Fizicieni
1972 bursa acordata de  Agentia  de  Energie Atomica de  la Viena la Institutul Central de Fizica – Budapesta pentru Tehnica nucleara (3 luni), 1981 obtine titlul de Doctor Inginer, la IFA – Magurele (titlu confirmat prin Ordinul Ministerului nr. 3144 din   25 iulie 1981) 1994 bursa acordata de Universitatea Venetia pentru tehnica de termoluminescenta (5 luni) 1996 bursa acordata Universitatea din Porto pentru „Stiinta si tehnologia filmelor magnetice si a nanostructurilor” (1 luna)
3 Activitate profesionala 1969-1975 Inginer, Institutul de Fizica Atomica 1975-1990 Cercetator Stiintific, Institutul de Fizica Atomica, prin reorganizare in 1977 la Institutul de Fizica siTehnologia Materialelor (IFTM) 1990-1992 Inginer tehnolog principal II, IFTM 1992-1996 Cercetator stiintific gradul II, IFTM 1996-prezent Cercetator stiintific gradul I, IFTM devenit Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor   (I N C D F M)
    A imbinat in mod reusit activitatea de inginer cu cea de cercetator stiintific in domeniul cercetarii aplicative de fizica. A condus contracte de cercetare în domeniile Fizica tehnică, Aplicaţii ale fizicii. A realizat singur sau in colectiv aranjamente experimentale pentru măsuratori fizice (polarimetru Mossbauer, instalatii pentru studiul prin efect  Mössbauer al efectelor induse de  campul de radiofrecventa sau microunde, aranjament experimental pentru studierea împrastierii Rayleigh a radiatiei Mössbauer, optimizarea unui aparat de termoluminescenta), detectoare pentru studiul suprafetelor prin electroni sau raze X, caracterizari de materiale solide, aparate omologate, microproducţie de aparate omologate.
4 Activitate stiintifica (Se anexeaza lista de lucrari sau se indica o adresa web la care poate fi consultata) Domenii de competenta: Fizica tehnica (in general), Aplicatiile si metodologia rezonantei nucleare gamma (efect Mössbauer) (in special)
Lucrari stiintifice abordate: Coautor la cartea: Coroziunea otelului carbon in medii amoniacale, Editura Universitaria Craiova, 2006, 122 pag., ISBN: 973-742-306-2; ISBN: 978-973-742-306-1 60 lucrari publicate in reviste cotate ISI 34 lucrari publicate in reviste ne indexate ISI 10 lucrari publicate in Proceedings ale conferintelor internationale; 9 lucrari publicate in Proceedings ale conferintelor desfasurate in tara 6 rapoarte stiintifice predate agentiei AIEA – Viena; 3 rezumate in baza de date: Mössbauer Effect Reference and Data Journal, Vol. 27, No. 10 December 2004 issue; 1 raport de cercetare al KFKI Institute Budapest, Ungaria: 75 comunicari prezentate la conferinte internationale; 66 comunicari prezentate la conferinte nationale
   2 brevete de inventie (coautor): – Aparat pentru determinarea continutului de SnO2 D.Barb, B.Preda, I.Bibicu; Brevet de inventie nr. 87846/30.09.1976  Procedeu si aparat pentru analiza rapida de faza a materialelor feroase D.Barb, M.Balanescu, I.Bibicu Brevet de inventie nr. 76459/18.01.1981
5 Activitate tehnica Produse concepute si introduse in fabricatie: 1977-1978  Realizare prototip omologat al analizorului de fier (coresponsabil proiect) 1979-1984  Realizarea unei microproductii de 5 analizoare de fier (responsabil microproductie) 1980-1982 Realizare prototip omologat al spectrometrului Mössbauer universal (responsabil proiect) 1983-1995 Realizarea unei microproductii de 3spectrometre Mössbauer Universal (responsabil microproductie)
Tehnologii si servicii valorificate in productie:  Stabilirea metodologiei de efectuare a determinarilor cantitative de fier (oxizi, siderita) si staniu (casiterita) prin spectroscopie Mössbauer – Procedeu general de determinare al fondului in masuratorile de efect Mössbauer
Consultanta: –  Contractul de asistenta tehnica ROM/2/007 cu titlul “Nuclear  Techniques in MaterialsAnalysis” finantat de Agentia de Energie Atomica de la Vienna (1977 – 1979coresponsabil proiect) –  Membru al colectivelor de evaluatori pentru diferite programe: RELANSIN, CERES, CEEX; CEC-uri de inovare,   Inclus in Registrul National al Expertilor in invatamantul superior si cercetare, –  Membru in comisii de examinare si sustinere publica a unor teze de doctorat
6 Recunoastere nationala Membru in asociatii profesionale: 1984 membru al Societãtii Române de Fizicã; 1994 membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania; 2005 membru al Societatii Romane de Cataliza; Organizare de manifestari stiintifice: 1977 membru al Comitetului local de organizare al Conferintei Internationale de Spectroscopie Mossbauer, Bucuresti, 5-10 septembrie Conducator de institutii, programme, etc. : 1998-2000 Responsabil al temei de cercetare “Studiul  proprietatilor de suprafata si volum ale   materialelor amorfe prin spectroscopie Mössbauer”, cuprinsa in  acordul  guvernamental de cooperare stiintifica si tehnologica Romania  Spania Premii: -1996: premiul Academiei Romane “Stefan Procopiu” pentru grupul de lucrari privind  “Fizica suprafetei si a straturilor subtiri magnetice prin spectroscopie Mössbauer”
7 Recunoastere internationala Membru in organizatii profesionale: -1996: nominalizare ca membru al Academiei de Stiinte din New-York  (invitatie  4309I-1995) -2000: membru al Societatii Europene de Fizica
Numar de citari pentru lucrarile relevante: circa 200 (exclus autocitarile) conform Web of Sciences; H-index = 11 conform Web of Sciences
8 Alte elemente relevante pentru definirea personalitatii Vizite de studiu la: Institutul  de  Chimie  Fizica  din Moscova (1972, 1974);  Institutul Central  de Fizicã din Budapesta (1976);  Institutul de Cercetari Nucleare si Energie Nuclearã din Sofia (1977,1979); Institutul   de Cercetãri Nucleare din Dubna (1984) 1973-1975 Realizare prototip omologat al analizorului portabil pentru determinarea  casiteritei (SnO2) (Responsabil proiect) 1990-1998 Coresponsabil teme de cercetare pentru fizica suprafetei prin spectroscopie Mössbauer 1994nominalizare pentru premiile AGIR, sectia inginerie    electrica, pentru lucrarea: “Contor toroidal proportional pentru  spectroscopie Moessbauer prin radiatii X de conversie si transmisie” publicata in Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 94 (1994) 330-332; autori: I.Bibicu, M.S.Rogalski, G.Nicolescu 1998Sustinerea a doua seminarii invitate la Universitatea del Pais Vasco, Bilbao-Spania (tema ”Methodological  aspects in Mössbauer spectroscopy”) si la Universitatea do Algarve, Faro-Portugalia (tema Conversion electron  and X-ray detection techniques in Mössbauer Spectroscopy). 2003-2005 Responsabil parteneriat INCDFM la proiect PNCDI-Matnantech, titlu: Materiale metalice cu porozitate unidirectionala, conducator proiect S. C. ICPE-CA S. A.; 2005Sustinere lectie invitata la workshop « 2nd CONCORDE Workshop Belfast – Northern Ireland, 18th–19th  February 2005 » (tema Mossbauer spectroscopy: a method for in situ characterization of catalysts”)  2007-2008: Director Grant  CNCSIS: Dezvoltarea spectroscopiei Moessbauer de suprafata pentru izotopii Sn-119 si Eu-151 1999-2009: Cadru didactic asociat la Universitatea “Politehnica” Bucuresti, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii (conducator de proiecte de diploma; sustinere curs de Circuite integrate digitale, ore de seminar si laborator) Responbabil Unitate Nucleara si cursuri de perfectionare referitoare la aplicatiile radioizotopilor si a surselor de radiatii nucleare; permis de exercitare nivel II pentru  activitati in domeniul nuclear, eliberat de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare Includere in publicatiile: Who’s Who in the World, Who’s Who in America, Who’s Who in Science and Engineering, The Cambridge Blue Book, Outstanding Scientists of the 21st Century, Dictionary of International Biography, Intenational Profiles of Accomplished Leaders, Enciclopedia Personalitatilor din Romania, desemnat ca membru al “TOP 100 ENGINEERS 2010” (IBC Cambridge, England), nominalizare ca “International Scientist of the year” (2007 IBC Cambridge, England); nominalizat pentru distinctia: “2011 MAN OF THE YEAR” (ABC United States)