Dr.ing. George Teodoru

2236
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Construcții și Urbanism
  •  08 septembrie 1932

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut la 8 septembrie 1932, la Craiova, şi-a terminat studiile la Colegiul Naţional Carol I şi şi-a susţinut bacalaureatul la Liceul Gheorghe Lazăr din Bucureşti, în 1951. După terminarea Institutului de Construcţii, ca inginer, s-a afirmat în specialitatea poduri şi tuneluri. În 1983, la Aachen (Germania) a obţinut titlul de doctor inginer, prin susţinerea tezei Betonul tratat hidrotermic şi încercarea lui nedistructivă. În ţară, a fost şef de şantier la construcţia podului peste Argeş la Căteasca (lungime totală 250 m) şi şi-a pus în aplicare ideile novatoare la podul Hotare, tot peste Argeş (150 m). Experienţa acumulată i-a permis să îmbogăţească realizările sale ştiinţifico-tehnice la proiectarea şi realizarea unor poduri de beton precomprimat în Germania. În acelaşi timp, a desfăşurat o rodnică activitate didactică la Institutul de Construcţii din Bucureşti, activitate continuată în Germania, la Institutul de Tehnologie Tropicală. A fost consultat la realizarea a numeroase lucrări şi, prin prestigiul câştigat, a fost ales preşedintele Engineering Society Cologne. De asemenea, a participat la numeroase congrese internaţionale din domeniul său de specialitate, fiind autor a peste 120 de rapoarte/expertize, precum şi de studii de înaltă valoare.