Dr.ing. Emil Simiu

2247
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Construcții și Urbanism
  •  08 aprilie 1934

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut in Bucureşti, la data de 8 aprilie 1934. A urmat liceul in Bucureşti, la Academie Ronsard (1944 – 1946) şi la Liceul Francez, apoi la Şcoala Medie de Arhitectură (1948 – 1951). In continuare, in perioada 1951 – 1956 a urmat cursurile Faculăţii de Construcţii Civile şi Industriale din Institutul de Construcii Bucureşti, distingandu-se in mod deosebit.. Activitatea profesională a inceput-o ca diriginte de şantier la Fabrica de Bere Griviţa (1956), trecand apoi in proiectare la Institutul Proiect Bucureşti (1956 – 1962), unde a participat la reabilitări de clădiri, la proiectarea de adăposturi ALA (apărare locală antiaeriană), de blocuri de locuinţe şi a Circului de Stat din Bucureşti. In continuare, a lucrat in SUA. In anul 1968 a obţinut titlul de Master of Science in domeniul Mecanicii aplicate la Institutul Politehnic Brooklyn.In anul 1971 a obţinut titlul de doctor in filosofie pentru domeniul ingineriei civile şi geologice la Universitatea Princeton. Activitatea profesională a avut următoarea desfăşurare: -in perioada 1963 – 1964, la firma M. A. Nishkian din Long Beach, California, unde a proiectat construcţii de centrale electrice; -in perioada 1965 – 1966, la Bechtel Corporation, San Francisco, California, unde a lucrat la proiectarea de construcţii de centrală nucleară, a lucrării Bay Area Rapid Transit, a unor tunele şi staţii de metro; -in perioada 1966 – 1967, la firma Lev Zetlin & Associates, New York, ca inginer sednior, unde a lucrat la proiectarea de structuri pneumatice, acoperişuri pe cabluri şi construcţii civile; -in perioada 1966 – 1968, lector la School of Engineering, The Cooper Union School of Engineering and Science, New York; -in perioada 1967 – 1971, consultant, la Severud Associates, New York, şi Ammann & Whitney, New York, pentru clădiri inalte, turnuri de comunicaţii, construcţii civile; -in paralel cu alte activităţi, consultant la Argo-Zetlin, o firmă de inginerie de performanţă; -in perioada 1968 – 1971, student doctorand la Department of Civil Engineering, Princeton University, Princeton, New Jersey; -in perioada 1971 – 1988, inginer de cercetare la NBS (National Bureau of Standards), numit mai tarziu NIST (National Institute of Standards and Technology), Gaithersburg, Maryland, la Divizia de cercetare pentru construcţii; -in perioada 1980 – 1981, consultant detaşat la Banca Mondială, la departamentul de dezvoltare urbană, pentru lucrări referitoare la siguranţa construcţiilor ieftine in zone seismice şi cu uragane; -in perioada 1986 – 2004, profesor de cercetare la Departamenul de inginerie civilă al universităţii Johns Hopkins, Baltimore, Maryland; -din 1988: calitatea de NIST Fellow, la institutul in care lucrează (cercetare fundamentală in domeniul dinamicii şi aerodinamicii structurilor, climatologiei vanturilor extreme, comportării construcţiilor in incendii, dinamicii haotice); -in 1999, Distinguished Visiting Professor, Florida Atlantic University; -din 2007, Distinguished Research Professor, Florida International University. Emil Simiu este un inginer profesional inregistrat pentru statele California, New York şi New Jersey. Este membru al Societăţii Americane a Inginerilor Constructori (ASCE), unde a condus Comitetul de efecte ale vantului, Comitetul de efecte dinamice şi Comitetul de siguranţă a structurilor marine (offshore). Activitatea de cercetare a lui Emil Simiu s-a desfăşurat pe un front deosebit de larg, incluzand: -estimarea efectelor vantului şi valurilor asupra clădirilor, podurilor şi platformelor marine flexibile din ape adanci; -siguranţă structurală; -dinamică a structurilor, a focului şi dinamică haotică; – spargerea sticlei sub incărcări fluctuante; – proiectare structurală şi criterii de evaluare pentru adăposturi de cost redus şi alte clădiri in ţări in curs de dezvoltare. A dezvoltat conceptul de proiectare asistată de baze de date şi a fost un pionier al utilizării sale sistematice pentru structuri supuse acţiunii vantului, care a constituit un pas esenţial spre dezvoltarea standardelor bazate pe performanţă. Cărţi publicate: -coautor al lucrării Design of Buildings and Bridges for Wind (Proiectarea clădirilor şi podurilor pentru vant) (Wiley, 2006); -autor al lucrării Chaotic Transitions in Deterministic and Stochastic Dynamical Systems (Tranziţii haotice in sisteme dinamice deterministe şi stochastice) (Princeton Univ. Press 2002; traducere in limba rusă, 2007); -coautor al lucrării Wind Effects on Structures (Efecte ale vantului asupra structurilor) (ed. A 3-a, Wiley, 1996; traducere in limba rusă, 1984; traducere in limba chineză, 1992); -coautor al lucrării A Modern Course in Aeroelasticity (Un curs modern in aeroelasticitate), (Springer, 2004). Este autor sau coautor a cca. 80 de publicaţii in reviste cu referenţi, in domeniile ingineriei structurilor, ingineriei mecanice, fizicii şi nanotehnologiilor şi este membru al colegiilor de redacţie ale revistelor Structural Safety, International Journal of Non-Linear Mechanics şi International Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. In anul 1984 a primit distincţia de inginer federal al anului din partea Societăţii Naţionale a Inginerilor Profesionali. In anul 2003 a fost un prim primitor al medaliei ASCE Robert H. Scanlan. A primit cinci medalii ale US Department of Commerce, dintre care două de aur. Emil Simiu se distinge printr-un comportament deosebit, printr-o vastă cultură, prin amabilitate şi buna capacitate de colaborare. Relaţii profesionale cu ţara noastră : A prezentat la UTCB in 1997 o conferinţă despre metodele noi de calcul al efectelor vantului A colaborat cu dr. Mihai Iancovici (UTCB), invitandu-l pentru un an ca cercetător la NIST (National Institute of Standards and Technology) in 2003. Drept urmare, au fost publicate in comun articole de specialitate. La cererea dansului, trimiterea de către NIST a unor date pentru dezvoltarea, in colaborare cu dr. Adrian Dobre, a unui program de cercetări pentru calculul efectelor vantului. A făcut pe parcursul timpului schimb de publicaţii cu cercetători şi proiectanţi din Romania.