Dr.ing. Doru Vladimir Pușcașu – Presedinte

2670
  • MEMBRU TITULAR
  •   Presedinte – Inginerie chimică
  •  19 august 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Data si locul nașterii: 19.08.1948, Oradea, jud. Bihor. Absolvent al Liceului din Jimbolia, jud.Timiş (1966) şi al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială (1971). Doctor in ştiinţe (Inginerie chimică) din anul 1986 cu Teza „Consideraţiuni privind fizica proceselor de mărunţire a materialelor tehnologice din industria cimentului”, conducător ştiinţific prof. dr. ing. Ioan Drăgoi. De la absolvirea facultăţii şi pană în prezent şi-a desfăşurat activitatea în cercetare la Institutul de Cercetări pentru Materiale de Construcţii, devenit după 1990 S.C.CEPROCIM S.A. – cercetare, consultanţă, dezvoltare tehnologică, urcând treptele ierarhice de la inginer stagiar pană la cercetător ştiinţific gradul I şi director ştiinţific al Institutului (din 1992) şi membru al Consiliului de Administraţie (din 2011). Activitatea sa, axată în principal pe cercetare aplicativă desfăşurată în fabricile de ciment din România dar şi din Siria, Turcia, Bulgaria, Croaţia, Iran s-a concretizat în peste 100 de rapoarte ştiinţifice, trei brevete de invenţie, peste 70 de comunicări la conferinţe ştiinţifice în ţară şi străinătate şi cca. 30 de articole publicate în reviste de specialitate. Este coautor la două cărţi : „Manualul inginerului din industria cimentului” (1994 vol.I şi 1999 vol.II) şi „Chimia şi tehnologia cimentului în formule şi diagrame” (1983). Este, de asemenea, membru în Colegiul editorial al Revistei Române de Materiale şi preşedinte executiv al Conferinţei de ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice CONSILOX, desfăşurată din 1972, la fiecare patru ani.

A elaborat, în colaborare,  11 lucrări ştiinţifico-tehnice, prezentate la manifestări ştiinţifice de profil din ţară (CONSILOX XI şi CONSILOX XII) şi străinătate (International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM), 2013, Myazaki, Japan, The 9th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM), 2012, Saint-Petersburg, Rusia).

A organizat sub patronajul Academiei de Științe Tehnice din România cea de-a 13 – a ediție a Conferinței internaționale de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice – CONSILOX 13 – octombrie 2021, Alba Iulia.

Este referent ştiinţific la teze de doctorat elaborate în cadrul Departamentului Stiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale din Facultatea de Chimie Aplicată şi Stiinţa Materialelor Bucuresti, la Universitatea Politehnica Timisoara, la  Universitatea Bucuresti, respectiv la Universitatea Tehnica din Cluj – Napoca.

Alte activități desfășurate în cadrul ASTR:

– Incheierea unui Procol de colaborare între ASTR Sectia 8 – Inginerie Chimică şi CIROM – Patronatul din industria cimentului şi altor produse minerale pentru construcţii din România (2015)

– Contribuţia la realizarea lucrării “Pagini din istoria dezvoltării industriei României – Industria chimică, petrochimică şi de petrol”, prin cap.6 – Industria silicaţilor şi a compuşilor oxidici din România. Posibilităţi şi necesităţi de reindustrializare” – Editura AGIR, 2016;

– Contribuția la realizarea lucrării ”Cartea albă a reindustrializării României. Reindustrialozarea Sectorului Petrol, Petrochimie, Chimie”- cap.8 ” Silicați și compuși oxidici”  – Editura AGIR , 2019;

 – Realizarea şi prezentarea materialului de sinteză “Industria silicaţilor şi a compuşilor oxidici, componentă a industriei chimice din România, în contextul integrării europene”;

– Participarea la Zilele ASTR cu comunicarea ”Industria de ciment în contextul economiei”;

– Organizarea unei vizite de documentare tehnică la – Fabrica de ciment din Câmpulung (Holcim Romania), acţiune care s-a bucurat de o largă participare – membri din conducerea Holcim, membri ASTR, cadre didactice, studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la UPB, Facultatea de Chimie Aplicată şi Stiinţa Materialelor – 2015;

– Organizarea sărbătoririi în cadru festiv a membrilor ASTR cu prilejul aniversării a 70, 80 și 90 de ani – octombrie 2018;

–  Organizarea sub patronajul Academiei de Științe Tehnice din România a ”Galei CEPROCIM 70” în Aula Bibliotecii Centrale Universitare cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înființarea institutului de Cercetare Ceprocim – septembrie 2019.