Dr.ing. Doru Vladimir Pușcașu – Secretar

1164
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Secretar – Inginerie chimică
  •  19 august 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Absolvent al Liceului din Jimbolia, jud.Timiş (1966) şi al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială (1971). Doctor in ştiinţe (Inginerie chimică) din anul 1986 cu Teza „Consideraţiuni privind fizica proceselor de mărunţire a materialelor tehnologice din industria cimentului”, conducător ştiinţific prof. dr. ing.Ioan Drăgoi. De la absolvirea facultăţii şi pană in prezent şi-a desfăşurat activitatea in cercetare la Institutul de Cercetări pentru Materiale de Construcţii, devenit dupa 1990 S.C.CEPROCIM S.A. – cercetare, consultanţă, dez- voltare tehnologică, urcand treptele ierarhice de la inginer stagiar pană la cercetător ştiinţific gradul I şi director ştiinţific al Institutului (din 1992) şi membru al Consiliului de Administraţie (din 2011). Activitatea sa, axată in principal pe cercetare aplicativă, desfăşurată in fabricile de ciment din Romania, dar şi din Siria, Turcia, Bulgaria, Croaţia, Iran s-a concretizat in peste 100 de rapoarte ştiinţifice, trei brevete de invenţie, peste 70 de comunicări la conferinţe ştiinţifice in ţară şi străinătate şi cca.30 de aricole publicate in reviste de specialitate. Este coautor la două cărţi : „Manualul inginerului din industria cimentului” (1994 vol.I şi 1999 vol.II) şi „Chimia şi tehnologia cimentului in formule şi diagrame” (1983). Este, de asemenea, membru in Colegiul editorial al Revistei Romane de Materiale şi preşedinte executiv al Conferinţei de ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice CONSILOX, desfăşurată din 1972 la fiecare patru ani.