Dr.ing.Cercet.Științific I Ioan Cuncev

1976
  • MEMBRU TITULAR
  •      Ingineria Transporturilor
  •  12 noiembrie 1946

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ioan Cuncev: n.12 noiembrie 1946, com. Glodeanu-Silistea, jud.Buzau, absolvent al Universităţii din Galaţi, promoţia 1970, cu specializări şi calificări, in: Metode de evaluare a IMM, Organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea lucrarilor în transporturi şi construcţii, Elaborarea şi implementarea sistemelor de conducere şi asigurare a calităţii construcţiilor, Shipping (Cambridge Academy of Transport), Sisteme de Management al Calităţii (Institutul Român de Management), Management în Piaţa de Capital (Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare). Cercetarea ştiintifică, managementul proiectelor de cercetare la nivel national şi internaţional, managementul organizaţiilor de cercetare: cercetător ştiinţific (1973-1978), cercetător ştiinţific principal (1978-2008), sef proiect (1970-2008), şef laborator (1985-1987), director ştiinţific (1987-1990), director general (1990-1993), şef departament (1993-1997), manager general (1997-2002), director (2003-2006). Promovarea conceptelor moderne din transporturi şi a cooperării în organizaţii, precum: Asociaţia Română de Logistică (preşedinte), Colegiul National de Cercetare – Dezvoltare, Liga Navală Română (vicepreşedinte), European Society of Transport Institutes, The Association of Maritime Economists, South – East European Transport Research Forum (membru în consiliul de conducere), AGIR, Uniunea Societăţilor de Expediţie din România (membru în consiliul de conducere). Iniţierea şi dezvoltarea unor concepte, teorii şi modele în transporturi şi logistică: platforma logistică, zona logistică, servicii logistice unicat, metalogistica, fasciculul logistic, reţeaua de coridoare, noi spaţii de cooperare regională a transporturilor (Coridorul Marea Neagră – Marea Nordului, Zona Logistică a Mării Negre), modele ale tranziţiei la economia de piaţă, modelarea pieţelor din transporturi prin teoria instabilităţii structurale, modelarea fenomenelor neliniare, aleatorii şi de risc din transporturi, concepte relativiste în managementul sistemelor logistice, modelarea fenomenelor şi proceselor rapide din transporturi, concepte de putere şi ereditate în transporturi, metode de elaborare şi evaluare a politicilor de transport, teorii ale cooperării şi integrării sistemelor, dezvoltarea intermodalităţii etc. Initierea unor dezbateri ştiinţifice privind  conceptele fundamentale din transporturi: seminarul Sisteme de transport (Bucuresti), grupul de reflexie privind teoria transporturilor (Paris), Platforma de cunoaştere în intermodalitate-Transmodal. Prezentarea de lucrări la conferinţe, activitate în grupuri de lucru pentru elaborarea unor concepte fundamentale din transporturi sau pentru coordonarea politicilor de cercetare (G22 – Inland Infrastructure Safety şi G31-port management din cadrul PIANC, Technical Committee on Transport – COST (EU).