Dr. ing. Carmen Mateescu

1879
  • MEMBRU ASOCIAT
  • Inginerie Chimică
  • n. 25.06.1969
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ S-a născut pe data de 25.06.1969 în Craiova, jud. Dolj. A absolvit Institutul Politehnic București, Facultatea de Tehnologie Chimică, secția Tehnologie Chimică Organică și cursurile postuniversitare doctorale la UPB, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, domeniul Inginerie Chimică, specializarea Ingineria Mediului. Activitatea profesională s-a desfășurat atât în sfera didactică, ca profesor la discipline tehnice în învățământul preuniversitar (“Utilaj chimic pentru industria ceramică” și “Economia și organizarea producției”), cat și în cercetarea științifică în care activează din anul 1993. A dobândit o bogată experiență de cercetare în domenii multi- și interdisciplinare, de caracterizare a unor materiale și produse expuse în medii climatice diverse (ozon, ceață salină, căldură uscată și căldură umedă, apă marină, mucegaiuri, radiații solare etc.), în tehnologii energetice și de protecția mediului (instalații de incinerare, stații de monitorizare a calității aerului, tehnologii de decontaminare a echipamentelor electrice, tehnologii de bioepurare și valorificare energetică a apelor reziduale și a deșeurilor. În prezent își desfășoară activitatea de cercetare științifică în cadrul INCDIE ICPE-CA București, în domeniul tehnologiilor de mediu și energiilor regenerabile, fiind șef Laborator de Biochimie și Bioresurse. A elaborat în calitate de director de proiect sau responsabil partener numeroase propuneri de proiecte de cercetare pentru competițiile de proiecte realizate pe programele naționale și internaționale de cercetare (Horizon 2020 Bio-Based Industry; PN3-Cooperare bilaterală România – R. P. Chineză, România – Moldova, proiect EEA- Norway Grants, proiecte de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria etc.), în domeniile mediu și surse regenerabile de energie. Deține experiență în managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare, coordonând proiecte naționale și bilaterale. A participat la realizarea de produse și tehnologii în domeniul valorificării bioresurselor în instalații de biogaz, fiind autor a 10 brevete de invenție și cereri de brevet de invenție în domeniul mediu-energie realizând transferuri tehnologice ale rezultatelor de cercetare către patru societăți comerciale. A obținut 10 premii și distincții la competițiile naționale și internaționale de profil. A elaborat un număr de 108 articole și comunicări stiințifice publicate în reviste de recunoaștere națională și internațională și/sau susținute la manifestări știintifice desfășurate în țară și străinătate. Este autoare a cărții “Metanogeneza în procese naturale și antropice”, ISBN 978-606-23-0295-5, coautoare a cărții “Realizări şi perspective în industria biogazului”, ISBN 978-606-521-064-6, a două capitole de carte la Editura Springer precum și a peste 10 proceduri operaționale și instrucțiuni de laborator. A urmat opt cursuri și seminarii de perfecționare și specializare în sisteme integrate de gestionare a deșeurilor, valorificarea deșeurilor cu producere de biogaz, sisteme de management integrat calitate-mediu, tehnologii de mediu, managementul proiectelor naționale și europene de cercetare etc. A avut preocupări constante și active de promovare în mass-media națională a produselor și rezultatelor de cercetare ale institutului. De subliniat sunt și activitățile de promovare a sectorului energetic românesc în presa internațională, fiind jurnalist corespondent pentru România la publicația tiparită și online Energetika.net, pentru care a elaborat, în limba engleză, peste 40 articole informative privind sectorul energetic românesc. articolele fiind selectate pentru publicare pe primă pagină la secțiunile Editor’s Choice și Article of the Day. Este membru AGIR, membru al Asociației Biocombustibilii în România si membru supleant al EuroCase Bioeconomy Platform, în anul 2017 fiind implicată direct în elaborarea raportului Country Survey pentru România. Este membru în comitetele editoriale ale revistelor științifice Journal of Energy and Natural Resources, Journal of Engineering Science and Technology și Journal of Engineering Sciences and Innovation (JESI). Este referent științific la numeroase reviste științifice, în domeniile mediu-energie și inginerie chimică. A participat la manifestări științifice internaționale și vizite de lucru, cu prezentări orale si a promovat activitățile  și rezultatele cercetarilor în Germania, Norvegia, Franța, R.P. Chineza etc., contribuind astfel la creșterea vizibilității internaționale a cercetării românești. S-a implicat constant în activitatea ASTR prin publicarea de lucrări științifice în revista JESI, și efectuarea a numeroase recenzii științifice însoțite de rapoarte de review pentru lucrările din domeniile inginerie chimică și ingineria mediului și a efectuat demersuri pentru indexarea revistei JESI în numeroase baze de date internaționale,. De asemenea a oferit sprijin în organizarea diverselor evenimente ale ASTR și AGIR, precum conferințele anuale ZASTR, workshop-uri AGIR ale filialelor din țară, workshop-ul SAPEA al Academiilor Europene EuroCASE,  etc.