Conf. dr. ing. Macedon Dumitru Moldovan

1055

  • ·MEMBRU ASOCIAT
  •  Inginerie mecanică
  •  10 decembrie 1972

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Conf. dr. ing. Macedon Dumitru Moldovan, n. la 10 decembrie 1972, Vulcan, jud. Hunedoara.

Educație și formare: Doctorat și Postdoctorat în Inginerie Mecanică (2012/2015), Master și Licență în Inginerie Civilă (2011/2009) și în Inginerie Mecanică (1997/1996).

Activitate didactică în cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu din Universitatea Transilvania din Brașov: coordonator al programului de studii Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile (2019-prezent), Conferențiar (2017-prezent), Șef Lucrări (2013-2017). Activitate de cercetare științifică în cadrul Centrului de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile și Reciclare unde coordonează laboratorul de Sisteme de Energii Regenerabile pentru Energie Termică și Mediu Construit Eficient Energetic, 13 proiecte de cercetare științifică cu contribuții la proiectarea și implementarea unor produse și sisteme inovative (colectoare solar termice de forme neconvenționale, standuri de testare indoor și outdoor pentru colectoare solar termice, mecanisme de orientare solară pentru sisteme fotovoltaice și solar termice), 10 brevete de invenție, 44 de articole științifice, 8 cărți și 12 capitole de carte în edituri internaționale (Springer, Woodhead, Elsevier) și naționale (Editura Universității Transilvania din Brașov – Premiul Academiei Române 2015), indice Hirsch 8 în WOS, 9 în Scopus și 10 în Google Scholar. Recunoaștere și impact: 6 prelegeri invitate în universități din afara țării (Shenyang Jianzhu University – China, Graz Technological University – Austria, Cyprus University of Technology – Limassol, LNEG – Lisabona, Portugalia), recenzor pentru 181 de articole în 20 de jurnale internaționale cu factor de impact cuprins intre 1,197 și 12,110. Vicepreședinte al Comitetului Tehnic pentru Sisteme de Energii Sustenabile din cadrul Federației Internaționale pentru Promovarea Științei Mecanismelor și Mașinilor (IFToMM) și membru în International Solar Energy Society (ISES), Asociația Română de Știința Mecanismelor și Mașinilor (ARoTMM) și Asociația Inginerilor de Instalații din România (AIIR), Auditor Energetic Gradul I, Construcții și Instalații.