Comunicat

987
  • Data desfasurarii: 25.04.2014
 

            Către: Membrii titulari ai ASTR 

Comunicat

La ședința de Prezidiu din 21 martie a.c. s-a stabilit ca la Adunarea Generală din 8 mai a.c. ora 10.00, la sediul din bd. Dacia nr. 26, București, să fie ales Secretarul General al ASTR.

Date  minime ce vor fi prezentate, în scris, de către candidați:

Nume si prenume;

Activitatea desfăşurată în cadrul ASTR;

Timpul disponibil ce îl poate aloca activității de conducere a Academiei;

Activitatea ştiinţifică, tehnică și managerială;

Ce intenționează să realizeze potrivit funcției.

Cerintele specifice functiei sunt:

– Cum vede crearea şi funcţionarea compartimentelor de lucru din cadrul ASTR.

– Colaborarea cu Preşedintele, cu cei din biroul Prezidiului, cu membrii din Prezidiu, cu secţiile, cu instituții academice, asociații științifice din țară și străinătate la desfășurarea activităților specifice Academiei, la creșterea vizibilității ei.

– Dezvoltarea site-ului, element esenţial în promovarea acţiunilor ASTR.

Se reamintește tuturor că pot candida numai membrii titulari ai Academiei. (art.25 lit. e din Legea 230/2008 pentru înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România)

Pe baza acestor cerințe, membrii titulari ai ASTR își pot depune candidaturile  transmițând Biroului Prezidiului (la adresa contact@astr.ro sau office@agir.ro ) o prezentare de maximum 2 pagini, pana la data de 25 aprilie a.c.

Candidaturile înaintate vor fi postate pe site-ul www.astr.ro pentru a fi cunoscute de către membrii ASTR.