AŞTR-Secţia Ingineria Transporturilor

1268
Secţia Ingineria Transporturilor a AŞTR reuneşte specialişti de prestigiu din universităţi din ţară, din institute de cercetare-dezvoltare şi industrie, într-un domeniu de activităţi umane cu mare întindere în timp şi în spaţiu: transporturile terestre, navale şi aerospaţiale. Membrii Secției au desfășurat şi desfăşoară multiple activități științifice și de implicare în viaţa socială încă de la înființarea acestei secții. Activitatea științifică a membrilor Secției s-a concretizat în publicarea de articole științifice în reviste de specialitate de prestigiu, a unor manuale, tratate și monografii de specialitate, în derularea unor contracte de cercetare științifică, în activități didactice universitare și în conducerea de teze de doctorat din domeniile ingineriei transporturilor, construcțiilor de mijloace de transport auto, aeriene și navale. S-a realizat publicarea de dicționare explicative pentru știință și tehnologie din seria Transporturi. Membrii secției au făcut şi fac parte din prestigioase organizații profesionale și științifice naționale și internaționale ca: AGIR, American Mathematical Society, Academia Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe, Texas Institute of Science, Asociaţia Mondială de Drumuri (AIPCR/PIARC), Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România, Societatea Inginerilor de Automobile din România, Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), inclusiv din organele de conducere ale acestora. Pe lângă cele menţionate, secţia colaborează cu numeroase alte instituţii, printre care: Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti, INCD Comoti şi INCAS Bucureşti, Direcţia Aeronaval din Ministerul Transporturilor, EUROCONTROL, Schaeffler Group, Renault Technologie Roumanie etc. Unii membri ai secției au coordonat organizarea unor congrese și conferințe naționale și internaționale de prestigiu în domeniul ştiinţelor inginereşti, la care au participat şi cu lucrări și comunicări științifice. Membri ai secției fac parte din Comisia „Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi” a CNATDCU . În Secţie sunt doi membri fondatori ai AŞTR. In anul 2013, preşedintele AŞTR şi unul dintre vicepreşedinţi au fost aleşi dintre membrii Secţiei Ingineria Transporturilor.

Preşedinte Secţie, Prof. Em. Dr. Ing. C.Berbente

Secretar Secţie, Prof. Dr. Ing. C.Andreescu