Asecarea si gospodarirea apelor din mine si cariere

1810
CUPRINS: Prefata 4 I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ASECAREA FORMATIUNILOR ACVIFERE 9 1.1. Masuri de asecare si factori de influenta 9 1.2. Proprietati hidrogeologice ale rocilor 17 II. FORME DE APA IN ROCI, SISTEME ACVIFERE SI TIPIZAREA CONDITIILOR HIDROGEOLOGICE 55 2.1. Forme de apa in roci 55 2.2. Clasificarea apelor subterane 58 2.3. Resurse de ape subterane 59 2.4. Sisteme acvifere 61 2.5. Conditiile de alimentare, curgere si drenare a orizonturilor acvifere 70 2.6. Tipizarea conditiilor hidrogeologice 75 III. CIRCULATIA APELOR SUBTERANE 87 3.1. Miscarea apei sub forma de vapori 87 3.2. Miscarea apei legate 87 3.3. Miscarea apei libere 88 3.4. Regimuri de curgere 95 IV. CERCETAREA SI CLASIFICAREA HIDROGEOLOGICA A ZACAMINTELOR 109 4.1. Cercetarea in hidrogeologie 109 4.2. Continutul cercetarilor hidrogeologice 115 4.3. Clasificarea hidrogeologica a zacamintelor 119 4.4. Fenomene geo-miniere legate de prezenta apei 128 V. ASECAREA FORMATIUNILOR ACVIFERE 135 5.1. Metode de asecare 136 5.2. Scheme de asecare 164 5.3. Tipuri de asecare 187 VI. PROCEDEE SI LUCRARI DE ASECARE 193 6.1. Asecarea prin lucrari miniere subterane 198 6.2. Asecarea prin lucrari miniere la zi 220 6.3. Asecarea prin foraje de drenare 226 6.4. Asecarea prin lucrari la zi, subterane si foraje de drenare 335 6.5. Dimensionarea sistemelor de asecare 336 6.6. Evacuarea apelor drenate din mine si cariere 344 VII. ALEGEREA METODELOR SI SCHEMELOR DE ASECARE 397 7.1. Debitul de infiltrare 349 7.2. Dirijarea si evacuarea apelor din mine 352 7.3. Dirijarea si evacuarea apelor din cariere 382 7.4. Evaluarea apelor drenate la suprafata terenului 394 7.5. Automatizarea instalatiilor 395 VIII. ALEGEREA METODELOR SI SCHEMELOR DE ASECARE 397 8.1. Alegerea metodelor si schemelor de asecare in functie de caracteristicile mijloacelor de drenare 398 8.2. Apararea impotriva apelor subterane 399 8.3. Asecarea de la suprafata 400 8.4. Asecarea din subteran 405 8.5. Asecarea combinata 408 8.6. Asecarea pentru saparea puturilor de mina 409 8.7. Asecarea zacamintelor de carbuni exploatate in subteran 411 8.8. Asecarea in exploatarea la zi a carbunilor 413 8.9. Asecarea haldelor 416 IX. HIDROGEOLOGIA ZACAMINTELOR DE SUBSTANTE MINERALE UTILE SOLIDE DIN ROMANIA SI MASURI DE ASECARE INTREPRINSE 417 9.1. Zacaminte de lignit din Romania 418 9.2. Lucrari de asecare efectuate in perimetrele de exploatare din Oltenia 433 ANEXE 441 BIBLIOGRAFIE 483