Anunţ Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti – ”Cadet INOVA’20” -® Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu 26 – 28 Martie 2020

1235
Avem deosebita plăcere ca, în numele Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu, România şi a Corpului Cadeţilor “Gl. mr. Nicolae USCOI, Sibiu, România, să vă adresăm invitaţia de a participa la:   Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti – ”Cadet INOVA’20” – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu 26 – 28 Martie 2020   Evenimentul este desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Forumului Inventatorilor Români (FIR) şi este înregistrat în Registrul Mărcilor la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti cu numărul M 143894. Evenimentul expoziţional internaţional “Cadet INOVA” are drept obiectiv general sprijinirea inovaţiei şi cercetării ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional în viziunea tinerilor cercetători. Manifestarea ştiinţifică Cadet INOVA reprezintă atât o oportunitate pentru tinerii cercetători de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor şi inovaţiilor realizate sub formă de prototipuri, machete, prezentare computerizată de tehnici sau procedee însoţite de postere cât şi de a realiza parteneriate ştiinţifice în vederea identificării de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale, toate acestea conducând spre creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii al importanţei şi aportului adus de tinerii cercetători în dezvoltarea tehnologică şi plusvaloare. Tinerii cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, doctori şi cercetători cu vârsta maximă de 35 ani) sunt invitaţi să-şi expună şi să-şi prezinte contribuţiile, inovaţiile ştiinţifice şi cercetările aplicative aferente următoarelor direcţii de studiu: a. Mediul şi controlul poluării. Energie verde, ecologie, monitorizarea şi protecţia mediului; b. Energie şi surse de energie neconvenţionale; c. Securitate, protecţie, salvare – antiterorism, dezastre şi accidente; d. Transport terestru, maritim şi aerian; e. Chimie; f. Metalurgie şi ştiinţa materialelor; g. Aeronautică şi securitatea navigaţiei aeriene; h. Automobile şi securitate rutieră; i. Mecanică. Organe de maşini. Mecanisme. Materiale; j. Electrotehnică, electronică şi energetică; k. Radiocomunicaţii; l. Robotică, roboetică; m. Tehnologii foto-audio-video; n. Tehnologia informaţiei şi informatică; o. Artă grafică şi arhitectură; p. Medicină şi factori umani. Farmacie şi cosmetică; q. Bio-securitate alimentară; r. Biologie, agronomie şi horticultură; s. Sport, timp liber, cultură, metode didactice; t. Diverse. Detaliile manifestării expoziţionale internaţionale sunt accesibile pe: – site-ul: www.cadetinova.ro – adresa de email: office@cadetinova.ro Termene:
  • Primirea Formularului de înregistrare: 06.01.2020 – 06.03.2020
  • Transmiterea către participanţi a deciziei comitetului de jurizare de acceptare/respingere a contribuţiei depuse: 5 zile de la data finalizării perioadei de înscriere
  • Amenajarea în cadrul salonului a produselor şi exponatelor participanţilor: 26.03.2020
Vă mulţumim!   Cu deosebit respect, PREŞEDINTELE SALONULUI ”Cadet INOVA”, Inventator Conf. univ. dr. ing. dipl. Silviu-Mihai PETRIŞOR Ambasador al Inovării în România, Profesor Bologna