ANUNT IMPORTANT!!! Adunarea Generală ASTR

873
  • Data desfasurarii: 08.05.2014
  •   Locul desfasurarii: Sediul din Bd. Dacia nr. 26, sector 1, Bucureşti
  •  Responsabili: ASTR
 

Către:  Membrii titulari și corespondenți ai ASTR

          Stimate Doamne,

          Stimați Domni,

    În conformitate cu Legea nr. 230/2008, art. 23, și hotărârea Prezidiului ASTR din 21 martie a.c., se convoacă Adunarea Generală a ASTR în data de 8 mai 2014, ora 10.00,la sediul din Bd. Dacia nr. 26, sector 1, Bucureşti.

Ordinea de zi este următoarea:

  1. Dare de seamă şi Raport economico – financiar pe anul 2013.
  2. Planul de acţiuni şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014.
  3. Discuţii
  4. Acordarea premiuluiOpera Omnia.
  5. Alegerea Secretarului General.

În conformitate cu Legea  230/2008, pentru ca Adunarea Generală să fie statutară, este necesară prezența a trei pătrimi  din numărul membrilor titulari și corespondenți.

Vă rugăm insistent să participați si să confirmați la tel: 0728.594.862, 021.319.49.43 sau e-mail: contact@astr.ro

    Preşedinte

    Mihai Mihăiță