ANUNT IMPORTANT!!! Adunarea Generală ASTR 2015

1011
  • Data desfasurarii: 12.06.2015
  •   Locul desfasurarii: Sediul din Bd. Dacia nr. 26, sector 1, Bucureşti
  •  Responsabili: ASTR
  Stimate Doamne, Stimați Domni, Conform hotărârii Prezidiului ASTR din 2 aprilie a.c., se convoacă Adunarea Generală a ASTR în data de 12 iunie a.c., ora 10.00, la sediul din Bd. Dacia nr. 26, sector 1, Bucureşti. Ordinea de zi este următoarea:  1. 10.00 Cuvânt de deschidere (prezintă M. Mihăiță) 2. 10.10 Prezentarea dării de seamă de la ultima Adunare Generală şi planul de acţiuni pe anul 2015 (prezintă F.T.Tănăsescu) 3. 10.30 Informare privind problemele organizatorice ale ASTR, situaţia actuală şi orientări de viitor (prezintă V.V. Jinescu) 4. 10.45 Prezentarea situaţiei economice – financiare pe anul 2014 şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 (prezintă N. Bulate)  5. 11.00 Discuţii pe marginea materialelor prezentate şi aprobarea acestora 6. 11.15 Primiri de noi membri şi titularizări 7. 12.30 Pauză 8. 13.00 Creşterea vizibilităţii ASTR, dezbatere 9. 13.30 Diverse În conformitate cu Legea 230/2008, pentru ca Adunarea Generală să fie statutară, este necesară prezența a trei pătrimi din numărul membrilor titulari și corespondenți. Pentru deplasarea membrilor din ţară se va deconta transportul. La această festivitate se va purta costumul Academiei. La Adunarea Generală pot participa ca invitaţi şi membrii de onoare. Vă rugăm insistent să confirmați prezența la tel: 0728.594.862, 021.319.49.43 sau e-mail: contact@astr.ro până miercuri 10 iunie a.c., ora 12.00. Preşedinte ASTR Mihai Mihăiță