ADUNAREA GENERALA DIN DATA DE 16 MAI 2018

891
 •  Data desfasurarii: 16.05.2018
 •   Locul desfasurarii: Sala – „I. Gh. Duca”, din Bd.Dacia nr.26
 •  Responsabili: ASTR
 •  Download document: Stimați colegi,Ca urmare a Hotărârilor adoptate în Ședința de Prezidiu din data de 18.04.2018, vă comunicăm Ordinea de zi a Adunării Generale din data de 16.05.2018 și Informațiicu privire la candidatura pentru ocuparea unei funcții de conducere.La Adunarea Generală, sunt invitați membri de onoare și membri asociați.Vă rugam să confirmați prezența până la data de 14.05.2018,  la telefon nr. 021 316 89 93 / 021 316 89 94 sau la adresa de e-mail: contact@astr.ro sau office@agir.ro.Cu stimă,Mihai MIHĂIȚĂ a Adunării generale a Academiei de Științe Tehnice din România din data de 16 mai 2018, ora 9,30 – Sala – „I. Gh. Duca”, din Bd. Dacia nr.269:30 -10:00 – Înregistrarea participanților10:00 – Deschiderea lucrărilor 10:15 – Alegerea de noi membri corespondenți, de onoare și titularizări-         Prezentarea bilanțului de venituri și cheltuieli pe 2017 și prevederile pentru 2018.13:00 – 13:45 – Pauză14:00 – Alegerea conducerii ASTR   Structura prezentării pentru candidații ce aspiră la o funcție de conducere a Academiei de Științe Tehnice din România pentru mandatul 2018-2022 *Nume și prenume – funcția pentru care candidează–          Activitatea desfășurată în cadrul ASTR  –          Creșterea vizibilității și afirmarea publică a ASTR și a membrilor săi  –          Implicarea efectivă pentru îmbunățirea activității secțiilor și filialelor  –          Participarea efectivă la activitățile cu caracter organizatoric din cadrul Academiei și de colaborare cu instituții academice, asociații profesionale din țară și străinătate-          Colaborarea cu membrii din Prezidiu, cu secțiile, la desfășurarea activităților Academiei.*-          Prezentările candidaților vor fi transmise pe adresa de e-mail: contact@astr.rosau office@agir.ro până la data de 6 mai 2018, ora 12,00 și vor cuprinde maximum 2 pagini. Fiecare prezentare va fi postată pe site-ul ASTR.
 • La Adunarea Generală de alegeri, fiecare candidat va avea la dispoziție maximum 5 minute pentru a se prezenta. Participarea la alegeri este condiționată de depunerea candidaturii până la data menționată – 6 mai 2018, ora 12,00.
 • –          Pot participa numai membri titulari, conform art. 25 lit. e din Legea nr. 230/2008.
 • –          Dezvoltarea site-ului, element esențial în promovarea acțiunilor ASTR
 • –          Îmbunătățirea colaborării dintre secții, filiale și aparatul de lucru din cadrul ASTR
 • SECRETAR GENERAL
 • –          Contribuția eficientă în desfășurarea activității Prezidiului
 • –          Participarea explicită la desfășurarea și dezvoltarea activității ASTR
 • VICEPREȘEDINTE
 • –          Asigurarea condițiilor materiale privind funcționarea normală a Academiei
 • –          Dezvoltarea activității ASTR privind implicarea activă în viața științifică, națională și internațională
 • PREȘEDINTE
 • –          Ce intenționează sa facă în funcția pentru care își declară intenția de a candida, în calitate de:
 • –          Activitatea profesională, științifică, tehnică și managerială
 • INFORMAȚII PENTRU CANDIDAȚII LA ALEGEREA CONDUCERII  ACADEMIEI DE ȘTIINȚE TEHNICE DIN ROMÂNIA
 • Participă membrii titulari, corespondenți,  și ca invitați, membri de onoare și membri asociați.
 • 15:30 – Încheierea lucrărilor
 • 13:45 – Discuții (continuare) și aprobarea materialelor prezentate
 • 12:00 – Discuții
 • 11:15 –  Prezentarea dării de seamă și a programului de activități
 •              Validarea conducerilor  secțiilor și filialelor
 •  
 • ORDINEA DE ZI,
 • Președinte,
 • Se va purta costumul Academiei iar maistrul croitor va fi prezent pentru noi comenzi.
 • Rugăm insistent, ca membri titulari și corespondenți să participe la lucrările Adunării Generale pentru a se asigura cvorumul, conform art. 24 (1) din Legea nr. 230/2008.