A XX a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ COMPORTAREA “IN SITU” A CONSTRUCŢIILOR

990
 • Data desfasurarii: 08.10.2014
 •   Locul desfasurarii: Universitatea “Transilvania” Braşov, Aula MAGNA “Sergiu Chiriacescu”, str. Iuliu Maniu nr. 47A
 •  Responsabili: ASTR, Universitatea “Transilvania” Braşov
 •  Download document: PROGRAM FINAL / FINAL PROGRAM  LOCUL ÎNTÂLNIRII / VENUE:  Universitatea “Transilvania” Braşov, Aula MAGNA “Sergiu Chiriacescu”, str. Iuliu Maniu nr. 47A (zona centrală a municipiului Braşov) / “Transilvania” University of Braşov, Aula MAGNA “Sergiu Chiriacescu” no. 47A Iuliu Maniu street (central area of the Braşov municipality).   COMITETUL ŞTIINŢIFIC de ONOARE / HONORARY SCIENTIFIC COMMITTEE  – acad. prof. em. ing. Panaite MAZILU – DHC, membru de onoare al Academiei Romane, membru ASTR; – prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN – Rector al Universităţii „Transilvania” din Braşov, ROMÂNIA; – dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN – Preşedinte de onoare CNCisC; – prof. dr. ing. Horea SANDI – DHC, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din ROMÂNIA; – prof. dr. ing. Ioan TUNS – Universitatea „Transilvania” din Braşov, Decan al Facultăţii de Construcţii, ROMÂNIA.
  COMITETUL ŞTIINŢIFIC / SCIENTIFIC COMMITTEE 
   
  – prof. dr. eng. György L. BALÁZS – Universitatea de Tehnologie şi
  Economie, Prodecan Facultatea de Inginerie Civilă,
  Budapesta,UNGARIA;
  – prof. dr. ing. Radu BĂNCILĂ – Universitatea Politehnică Timişoara,
  ROMANIA;
  – prof. ing. Ján BUJŇÁK – Universitatea Žilina, Facultatea de Inginerie
  Civilă, SLOVACIA;
  – prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU – Membru coresp. al Academiei
  de Ştiinţe Tehnice din Romania;
  – dr. ing. Octavian COŞOVLIU – Vicepreşedinte de onoare CNCisC,
  membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania;
  – prof. dr. ing. Radomir FOLIC – Universitatea Novi Sad, Facultatea de
  Ştiinţe Tehnice, SERBIA;
  – prof. dr. ing. Dan FRANGOPOL – Universitatea Lehigh, Facultatea de
  Inginerie Civilă; Centrul pentru Tehnologii Avansate, Bethlehem, USA;
  – dr. ing. Emil Sever GEORGESCU – Vicepreşedinte CNCisC, Director
  Ştiinţific URBAN – INCERC Bucureşti, ROMÂNIA;
  – prof. dr. ing. Mihai ILIESCU – Preşedinte Senat Universitatea Tehnică Cluj
  Napoca, ROMÂNIA;
  – prof. dr. ing. Gheorghe LUCACI – Universitatea Politehnică Timişoara,
  Decan al Facultăţii de Inginerie Civilă, ROMÂNIA
  – prof. dr. eng. Giorgio MALERBA – Politecnico di Milano, Depart.
  Structural Eng., ITALIA;
  – dr. ing. Andrei MIHALIK – Universitatea Oradea, ROMÂNIA;
  – prof. dr. ing. Traian ONEŢ – Universitatea Tehnică Cluj Napoca, membru
  al Academiei de Ştiinţe Tehnice din ROMÂNIA ;
  – dr.ing. Zoltán ORBÁN – Universitatea Pécs, Depart. Structural Eng., Ing
  Şef Poduri, MAV Ministerul Căilor Ferate, UNGARIA;
  – prof. dr. ing. Hugo Corres PEIRETTI – Politechnica de Madrid, president
  FHECOR (ingenieros consultores), SPANIA;
  – dr. ing. Ioan PEPENAR – Cercetător Ştiinţific ICECON Bucureşti,
  ROMÂNIA;
  – dr. ing. Victor POPA – Preşedinte CNCisC, vicepreşedinte CONSITRANS,
  membru coresp. al Academiei de Ştiinţe Tehnice, Bucureşti, ROMÂNIA ;
  – prof. dr. ing. Dan STEMATIU – Universitatea Tehnică de Construcţii,
  Preşedinte Secţia C&U în cadrul Academiei de Ştiinţe Tehnice, Bucureşti,
  Romania;
  – prof. dr. ing. Bratislav STIPANICI – Universitatea din Belgrad, SERBIA;
  – prof. dr. ing. Kostadin Hristev TOPUROV – Universitatea din Sofia,
  BULGARIA;
  – prof. dr. ing. Nicolai ŢOPA – Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din
  Romania ;
  – conf. dr. ing. Valentin-Vasile UNGUREANU – Universitatea
  „Transilvania” din Braşov, Prodecan Facultatea de Construcţii,
  ROMÂNIA.
  COMITETUL de ORGANIZARE / ORGANIZING COMMITTEE
  – dr. ing. Victor POPA – preşedinte / chair (CNCisC);
  – conf. dr. ing. Valentin-Vasile UNGUREANU – vicepreşedinte / co-chair
  (UTBv);
  – ing. Rodica PARASCHIV – membru / member (CNCisC);
  – ing. Avram CONŢIU – membru / member (PRINFO – Braşov);
  – ing. Liliana HORGA – membru / member (Primăria Braşov / Braşov City-Hall);
  – ing. Sorina FAKO – membru / member (CNCisC);
  – th. Georgeta CHERCIU – membru / member (CNCisC).
  Pentru detalii va rugam consultati documentul atasat.