A incetat din viata profesorul si colegul nostru Adrian Petrescu

2178
  • Data desfasurarii: 18.12.2014
 

Cu adâncă durere vă anunțăm dispariția dintre noi a Domnului Profesor Universitar Emerit Adrian Petrescu.

S-a născut in anul 1937 în oraşul Câmpina, Prahova. A fost absolventul Institutului Politehnic Bucureşti (1959), specialitatea electronică industrială, în 1964 a devenit doctor inginer în domeniul “Calculatoare”, din 1972 conducător doctorat, iar din anul 1999 membru al Academiei de Ştiinte Tehnice din Romania

Activitatea didactică a desfăşurat-o în Facultatea de Automatică şi Calculatoare unde a predat cursurile: Calculatoare Numerice, Structura Sistemelor Numerice, Structuri VLSI, Structuri Avansate VLSI.

A fost autorul a peste 20 de cărţi de specialitate, a publicat peste 140 lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate şi a participat la traducerea unui număr de 7 cărţi din domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

A fost şeful Catedrei de Calculatoare in perioada 1973-1985, prodecan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare şi membru al Senatului Universităţii Politehnica din Bucureşti.

Profesorul Adrian Petrescu a avut un spirit inovator, preocupat continuu de aspectele teoretice şi practice inginerești. A fost iniţiatorul realizării in România a calculatoarelor bazate pe microprocesoare.

A proiectat şi condus lucrările pentru realizarea : primului calculator analogic din România (1965); primului microcalculator din Romania (1975), intrat in fabricaţia de serie (FELIX MC8), premiat de Academia Română cu premiul Traian Vuia (1977); seria de microcalculatoare FELIX M18, M18B, M118, M216, aMIC, HC-85 şi FELIX-PC, fabricate la Intrepriderea de Calculatoare Electronice din Bucureşti, în perioada: 1977- 1990.

I s-a acordat titlul de Fellow de către British Computer Society (1974). A fost membru al unor organizaţii profesionale de mare ţinută: IEEE (1991), Academia de Ştiinte din New York (1993), ACM (1995), AFCEA (1996).

I s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii din Craiova (1999), Premiul Academiei Române (1977), Premiul Ministerului Invăţământului (1965), Decoraţia Medalia Muncii (1981), Ordinul Pentru Merit în grad de Cavaler (1999).

Universitatea Politehnica din București şi întreaga comunitate științifică din România a pierdut o personalitate de mare valoare, iar noi, cu toții, am pierdut un bun coleg, un Om deosebit, un prieten.

Va rămâne mereu in memoria celor care l-au cunoscut .

Dumnezeu sa îl odihnească !