70th International Conference on VIBROENGINEERING is an integral part of Vibroengineering Series Conferences and will be held in Cluj-Napoca, Romania.

269

The conference provides a global platform for researchers, scientists, engineers and practitioners to showcase their latest research results, stimulate debate, generate fresh concepts and foster collaboration.

Vibroengineering Procedia is included in major scientific databases such as Scopus, EI Compendex, Gale Cengage, Google Scholar and EBSCO. Vibration Engineering conferences include various cutting-edge technical presentations, lively discussions, and worldwide participation from renowned experts and scientists. The conference provides an opportunity to share recent advances in research, exchange ideas on cutting-edge engineering technologies, and take advantage of extensive networking opportunities.

More details

A 70-a Conferință Internațională privind VIBROENGINEERING este parte integrantă a Conferințelor Seriei Vibroengineering și va avea loc la Cluj-Napoca, România.

Conferința oferă o platformă globală pentru cercetători, oameni de știință, ingineri și practicieni pentru a-și prezenta cele mai recente rezultate ale cercetării, a stimula dezbaterea, a genera concepte noi și a favoriza colaborarea. Vibroengineering Procedia este inclusă în baze de date științifice majore, cum ar fi Scopus, EI Compendex, Gale Cengage, Google Scholar și EBSCO.

Conferințele Vibration Engineering includ diverse prezentări tehnice de ultimă oră, discuții pline de viață și participare la nivel mondial din partea experților și oamenilor de știință renumiți. Conferința oferă o oportunitate de a împărtăși progresele recente în cercetare, de a face schimb de idei despre tehnologiile de inginerie de ultimă oră și de a profita de oportunitățile extinse de creare de rețele.

Mai multe detalii