Dr. habil. ing. Timur Vasile Chis

54
 
  • MEMBRU ASOCIAT
  •  25.10.1964
  • Ingineria Petrolului, Minelor şi Geonomiei
 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut la 25 octombrie.1964 la Săliştea de Sus, jud. Maramureș.

Studii superioare şi specializări postuniversitare: Institutul de Petrol şi Gaze din Ploiești în 1989, (inginer), Master Specializarea – Gestiunea Întreprinderii (Universitatea Paris XII și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești). Doctor inginer în domeniul Mine, Petrol și Gaze, abilitat, conducător de doctorat la Scoala doctorală de la UPG Ploiești.

Activitate profesionalștiințifică: Activităţi de conducere la diferite niveluri la CONPET SA din Ploiești, la Regionala Constanța a Conpet Ș.A. Începând cu 2018 este Director general la Conpet SĂ. În paralel a desfăşurat şi o activitate ştiinţifică fiind cadru didactic asociat la Universitatea Ovidius din Constanța şi la UPG Ploiești. Este autor şi coautor la 7 cărţi, peste 35 articole în reviste/volume ale conferințelor cotate ÎŞI şi în reviste în baza de date indexate.

 Afilieri: Membru al SPE România şi al Societăţii Inginerilor Chimiști din România.