Prof. univ. dr. Ing. habil. Timur-Vasile Chiș

1554
 
  • MEMBRU ASOCIAT
  •  25.10.1964
  • Ingineria Petrolului, Minelor şi Geonomiei
  EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Născut la 25 octombrie.1964 la Săliștea de Sus, jud. Maramureș.
Studii superioare și specializări postuniversitare: Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești în 1989, (inginer), Master Specializarea – Gestiunea Întreprinderii (Universitatea Paris XII și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești).
Doctor inginer în domeniul Mine, Petrol și Gaze. Este abilitat ca și conducător de doctorat. De asemenea este afiliat la Școala doctorală din UPG Ploiești.
Activitate profesional – științifică: Activități de conducere la diferite niveluri la CONPET SA din Ploiești, (de la inginer tehnolog la Director General).
Începând cu 2011 este cadru didactic al Universității Ovidius din Constanța, Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie (2011-2015 Șef lucrări, 2015-2022 Conferențiar, iar din 2022  este Profesor).
Totodată este Cadru didactic asociat al Universității Petrol-Gaze Ploiești.
A publicat 15 cărți și peste 120 de  articole în reviste/volume ale conferințelor cotate ÎŞI și în reviste în baza de date indexate.

 Afilieri: Membru al SPE România și al Societății Inginerilor Chimiști din România.