GL. BG. Prof.univ.dr.ing. Ghiţă Bârsan

3346
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Mecanică Tehnică
  • 1 aprilie 1965

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

GHIȚĂ  BÂRSAN  este  născut  pe  1  aprilie  1965,  în localitatea Umbrărești din județul Galați. A absolvit în anul 1983 Liceul Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc şi a urmat cursurile Facultății de Blindate și Aviație din cadrul Academiei Tehnice Militară din București, în perioada 1984-1989. În perioada 1991-1995, activitatea didactică și de cercetare științifică şi-a desfășurat-o  în  Academia  Tehnică  Militară  din  București,  parcurgând  etapele începutului  de  carieră  didactică,  ocupând funcțiile  de  preparator  universitar  şi asistent universitar, la disciplina „Rezistența materialelor”, fiind în permanenta îndrumare științifică a profesorilor universitari Vasile Năstăsescu și Paul Lixandru. Tot în Academia Tehnică Militară a obținut, în anul 1997, titlul științific de Doctor în Științe inginerești. Începând cu anul 2003 cariera didactică și de cercetare științifică este legată de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu, unde obține titlurile didactice de conferențiar universitar, respectiv profesor universitar (2007), instituție în care ocupă pe rând funcțiile de șef de catedră, secretar științific al Senatului universitar, prorector pentru cercetare științifică, prorector pentru învățământ și, începând cu anul 2011, rector. În anul 2014 şi-a susținut teza de abilitare cu titlul Modelarea și simularea acțiunilor militare între cunoaștere și interdisciplinaritate în domeniul Științelor militare. A publicat peste 155 de lucrări științifice, din care 16 cărți, 50 de articole în reviste științifice, 60 de lucrări cuprinse în volumele unor manifestări științifice internaționale sau cu participare internațională din țară și străinătate, 30 de lucrări publicate  în  volumele  unor  manifestări  la  nivel  național.  A  fost  membru  în colectivele  de  cercetare  a  15  granturi  de  cercetare  științifică  câștigate  prin competiție, dintre care două în calitate de director de proiect. În anul 2017 a primit premiul „Traian Vuia” al Academiei Române pentru lucrarea Metoda particulelor libere în analiza numeric a mediilor continue. Este membru al mai multor organizații profesionale, precum Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Asociația Română de Tensometrie și Încercări de Materiale (ARTENS), Asociația Română de Mecanica Ruperii (ARMR) şi International Military Academic Forum (IMAF). Cariera didactică și științifică s-a împletit cu cea militară, desfășurând o activitate susținută în domeniul modelării capabilităților militare, elaborării de instrumente decizionale, optimizării capabilităților organizaționale, implementării învățării distribuite avansate în Forțele Terestre și promovării e-learningului în Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. A coordonat procesul de acreditare instituțională în Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, implementând mecanisme și politici eficiente în domeniul calității educației și cercetării științifice; este președintele conferinței internaționale Knowledge-Based Organization, indexate Web of Science (Clarivate Analytics/Thomson Reuters), președintele consiliului editorial al Buletinului științific al Academiei Forțelor Terestre și evaluator ARACIS. A fost decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler (2004), Diploma Titu Maiorescu clasa a III-a (2007), Emblema de merit În serviciul Armatei României clasa a II-a (2007), Emblema de onoare a Statului Major General (2009), Emblema de onoare a Armatei României (2011), Ordinul și medalia Meritul militar clasa I (2013) și Emblema de merit Acțiuni umanitare clasa a III-a (2015), Emblema de Onoare a Logisticii (2017), Emblema de Onoare a Resurselor Umane (2017), Titlul Omul anului în Forţele Terestre Române la secţiunea Învăţământ, ştiinţă şi artă militară, (2018), Emblema de Onoare a Medicinei Militare (2018) şi Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiţer (2018). Începând cu anul 2019 este Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Secţia Mecanică Tehnică, Specialitatea Metode numerice în modelarea statică şi dinamică a structurilor, Rezistenţa materialelor, Modelare şi simulare acţiuni militare. Are gradul de general de brigadă din anul 2012, în prezent find rectorul (comandantul) Academiei Forțelor Terestre „ Nicolae Bălcescu” din Sibiu.