Prezentarea Sectiei Inginerie Mecanica din ASTR

Sectia Inginerie Mecanica din ASTR are 20 membri titulari si corespondenti si 7 membri de onoare.

Activitatea profesional stiintifica a colectivului cuprinde domeniul academic si al cercetarilor teoretice si aplicative din zona: Termodinamicii, Frigului si Criogeniei, Mecanica fina si Mecatronicii, Echipamentelor de proces, Proceselor de ardere si Poluarea mediului.

Rolul sectiei noastre este de a forma colective multidisciplinare care sa participe la rezolvarea unor teme de interes national sau sa activeze in programe europene.

De asemenea, o preocupare importanta a colectivului este formarea si educarea profesional stiintifica a tinerilor in timpul si dupa absolvirea facultatii, prin participarea la cursurile de master si indrumarea doctoranzilor (la 1 ianuarie 2014 membrii sectiei aveau peste 50 de doctoranzi).

Sectia participa cu lucrari valoroase la conferinte si simpozioane tematice organizate atat de ASTR cat si la nivel national sau international; sunt publicate articole stiintifice de specialitate in Revista de Chimie, International Journal of Mechanical Scienties, Romanian Revue Precision Mechanics, Optics and Mechatronics, Heat Transfer Engineering, Entropy etc.

Membrii sectiei sunt implicati in numeroase  programe si contracte de cercetare cu caracter national si international ca, de exemplu Retea de senzori pentru monitorizarea paramentrilor apei potabile, realizat in cadrul Programului  European FP7. Urmare a implicarii noastre in activitati de cercetare de mare interes au fost obtinute numeroase brevete si medalii la saloanele internationale de inventii.

Conducerea secției

Prof.univ.dr.ing. Octavian Bologa – Președinte

 MEMBRU TITULAR      Președinte - Inginerie mecanică  15 decembrie 1948 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Octavian Bologa, n.15 decembrie 1948, Sibiu. După absolvirea Liceului "Octavian Goga" din Sibiu a urmat...

Prof.univ.dr.ing. DHC Florea Chiriac – Vicepreședinte

MEMBRU TITULAR      Vicepreședinte - Inginerie mecanică  28 aprilie 1938 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Florea Chiriac,n.28 aprilie 1938, Potlogi-Dâmboviţa. După absolvirea Liceului “Matei Basarab” din Bucureşti, a urmat cursurile...

Dr.ing. Ion Vasilică Șereș – Secretar

MEMBRU TITULAR      Secretar - Inginerie mecanică  13 februarie 1950 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Director General al Societăţii PLASTOR SA Oradea. S-a născut la 13 februarie 1950, in comuna...

Membrii titulari:

Membrii corespondenți:

Membrii de onoare:

Membrii asociați:

Membri trecuți în eternitate