Prof.univ.dr.ing. Zoltan Kolozsvary

1930
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Știința și ingineria materialelor
  •  28 aprilie 1937

EXPERIENTA PROFESIONALA

După absolvirea facultăţii s-a angajat la fabrica de maşini textile Encsel Mauriciu (ulterior Metalotechnica-respectiv Matricon) -unde după perioada de stagiu a fost repartizat la ateliere de forjă şi tratamente termice. Avind un interes deosebit pentru ştiinţa materialelor şi tratamente termice, practic tot restul vieţii a rămas fidel acestui domeniu. In 1963 a proiectat şi construit un cuptor de nitrurare tip clopot şi o intimplare a făcut să observe influenţa catalitică a oxigenului asupra procesului de nitrurare. Acesta a fost de fapt un moment hotărator in activitatea profesională, ocupandu-se in continuare de tratamente de suprafaţă, domeniul in care a scris şi teza de doctorat (1970). In 1971 a brevetat primul procedeu de carbonitrurare in fază feritică, in atmosferă controlată. (brevete in Romania, USA,Germania, Ungaria). Intre timp, in 1965 a primit sarcina să organizeze un laborator de cercetare pentru tratamente de suprafaţă, care ulterior a fost dezvoltat la nivelul unui centru departamental de cercetare- dezvoltare (ajungand la un colectiv de 210 colaboratori in 1989). Centrul a fost subordonat in 1976 Institutului Central de Mecanică Fină prin Institutul de Cercetare Dezvoltare de Maşini şi Utilaje pentru Industria Uşoară. Preocupările legate de diferitele variante ale nitrurării au fost recunoscute şi pe plan internaţional, fiind invitat ca cercetător vizitator la universităţi din Anglia, Germania, SUA.S-a ocupat indeosebi de formarea şi proprietăţile fazei de carbonitrură ε (lucrand in acest domeniu mai mult de 30 ani cu prof. Tom Bell de la Universitatea din Birmingham). Datorită preocupărilor şi rezultatelor in domeniul nitrurării, in 1995 la propunere britanică- a fost ales la Teheran vicepreşedintele IFHTSE (Federaţia Internaţională pentru Tratamente Termice şi ştiinţa Suprafeţelor), devenind ulterior preşedintele Federaţiei, iar apoi după indeplinirea perioadei legale, membru permanent al Biroului Executiv (din 2001). In toţi acesti ani a publicat peste 150 de lucrări stiinţifice şi din 2005 coordoneaza proiectul Global 21 al Federaţiei, cu scopul de a prezenta nivelul atins şi perspectivele tratamentelor termice la inceputul secolului 21. Incepand cu anii 70- a predat rezistenţa materialelor, ştiinţa materialelor şi tratamente termice la Institutul de Invăţămant Superior din Tg.Mureş, la Universitatea „Petru Maior” iar ulterior la Universitatea „Sapientia” in calitate de profesor asociat. In 1994 a creat firma Plasmaterm SA prin privatizarea fostului centru de cercetări menţinand profilul original dar cumpărand şi turnătoria de precizie cu modele fuzibile (singura turnătorie de acest fel care funcţionează in ţară şi in prezent. De la infiinţare şi pană in prezent este directorul societăţii, continuand preocupările mele de in domeniul tratamentelor de suprafaţă. In cusul anilor a primit mai multe distincţii pentru munca ştiinţifică, printe care Ordinul Meritul Ştiinţific, Ordinul „Steaua Romaniei” in grad de cavaler, a fost ales membru de onoare al Asociaţiei de Tratamente Termice a Federaţiei Ruse, membru de onoare a Academiei de Ştiinţe din Silezia, membru al Colegiului de Stiinţa Materialelor al Academiei de Ştiinţe din Ungaria şi membru de onoare a Academiei de Ştiinţe Inginereşti din Ungaria, „Doctor honoris Causa” al Universităţii din Miskolc (Ungaria). In anul 2007 a primit la Brisbane (Australia) distincţia de „Fellow” al IFHTSE pentru munca ştiinţifică desfăşurată dealungul anilor. Din anul 2005 este expert al Comisiei Europene pentru evaluări de proiecte.