Prof.univ.dr.ing. Victor Arad

2381
  • MEMBRU TITULAR
  •      Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  •  01 decembrie 1951

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Victor Arad, născut la 01.12.1951 la Petroșani. După absolvirea Liceului Teoretic din Petroșani (1966-1970) a urmat cursurile Institutului de Mine din Petroșani, Facultatea de Mine (1970-1975), şi a obţinut în anul 1975 diploma de Inginer minier.

 A început activitatea de inginer la TCH București- Grup Șantiere Raul Mare Retezat (1975-1977) și a continuat ca inginer la Exploatarea Minieră Petrila până în 1980.

Din 1980 a început cariera universitară la Institutul de Mine din Petroșani urcând pe rând treptele carierei universitare.

A obţinut titlul de doctor inginer în domeniul fundamental Știinţe inginerești, domeniul Mine, Petrol și Gaze, ca rezultat al urmării studiilor doctorale la Universitatea Tehnică Petroșani între 1989 – 1992, unde a finalizat teza “Studiul regimului de presiune și alegerea celor mai raționale tipuri și tehnologii de susținere, în condițiile creșterii adâncimii de exploatare în Valea Jiului”,sub coordonarea prof. univ. Emerit dr. doc. Aron Popa.

 Din 1999 este profesor universitar la Departamentul Inginerie Minieră, Topografie şi Construcţii din cadrul Universităţii din Petroșani.

Din anul 2004 este conducător de doctorat în domeniul Mine, Petrol și Gaze la Universitatea din Petroșani. Din 2004 până în prezent a condus la finalizarea a 24 teze de doctorat.

A urmat mai multe specializări la Irkutsk National Research Technical University din Rusia, la Universitatea Politehnică din Madrid Spania, RWTH Aachen Germania.

A efectuat vizite de documentare la Politehnica din Torino, TU Bergakademie Freiberg, Wroclaw University of Science and Technology, National University of Mineral Resources „University of Mines” Saint-Petersburg, Russia, National University of Science and Technology „MISiS” Moscova, Rusia, Indian Institute of Technology IIT Kharagpur, IIT Danbad India, precum şi alte specializări și perfecţionări în ţară.

A condus Catedra de Inginerie miniera si securitate in industrie în perioada 2008-2011 Laboratorul de Geomecanica, acreditat RENAR în perioada 2003-2009, și Laboratorul de Analize și Încercări în ConstrucţiiGradul I al Universităţii din Petroșani, Autorizat de Inspecţia de Stat în Construcţii în perioada 2009-2017.

Prin cele peste 300 contracte de cercetare cât și prin fondurile pe care le-a atras prin proiecte naţionale şi internaţionale, a înființat, amenajat, şi autorizat la Facultatea de Mine o serie de laboratoare de cercetare care sunt dotate cu aparatură și echipamente de ultimă generație.

A coordonat centrul de cercetare – Ingineria rocilor, substanţelor minerale utile şi a materialelor de construcţii IRSMMC autorizat CNCSIS între 2006 -2021.

În perioada 2012 – 2016 a fost prorector cu cercetarea și managementul proiectelor. A fost vicepreședinte al Panelului 2 din CNATDCU, Comisia de Inginerie geologică, mine, petrol și gaze (2011-2016) și a fost membru în comisia de contestaţii a Comisiei de Inginerie Geologică, Inginerie Geodezică, Mine, Petrol si Gaze, CNATDCU din 2016 până în 2020.

Este Membru al Academiei de Stiinţe Naturale a Federaţiei Ruse și membru al Academiei Tehnice Miniere a Ukrainei. Este membru al multor societăți științifice din țară și străinătate și asociații profesionale: Society of Mining Professors SOMP, Asociația Română de Mecanica Ruperii ARMR, Societatea Internațională de Geotehnică și Fundații ISGF și Societatea Română de Geotehnică şi Fundaţii SRGF, Asociaţia Română de Tunele ART, Asociation de Ingenieros de Minas d’Espana, Grupo Especializado de Geomecanica, Universidad Politecnica de Madrid Spania, membru fondator al forumului World Forum of Universities of Resources on Sustainability WFURS la TU Bergakademie Freiberg in 2012, reprezentant focal al Universității din Petroșani la organismul interguvernamental al statelor membre ICSTI, Moscova (2015).

Professor invitat la Universitatea Tehnică din Wroclaw, Polonia, Universitatea Tehnică din Ostrava, Cehia şi la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău.

Este conducător de doctorat în cotutelă al Universităţii Tehnice a Moldovei din Chişinău.

În paralel cu activitățile didactice, a publicat 24 cărți de specialitate și materiale didactice, la care are un număr de 56 citări. A realizat o bogată activitate de cercetare ştiinţifică în domeniile: ingineriei miniere, geotehnicii, geomecanicii, mecanica rocilor, materiale de construcții, tehnologii miniere, stabilitatea structurilor inginerești subterane și de suprafaţă, ingineria constructiilor și a căilor de comunicații terestre, riscuri geomecanice în ingineria minieră și de post închidere a minelor.

A elaborat peste 306 lucrări științifice, 45 fiind indexate ISI, din care două cu factor de impact 1,513. La lucrările ştiinţifice publicate are 142 citări. Arad Dumitru Victor are un  hi-index de 7, şi i10 index 4.

A coordonat și a obținut granturi şi proiecte de cercetare sau a participat ca membru al echipei de cercetare la peste 307 contracte de cercetare, sau expertize tehnice. Expert la nivel guvernamental la Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite al Grupului de lucru privind emisiile de gaz metan din minele de carbune – Group of Experts on Coal Mine Methanethe, Joint Meeting of UNECE and the Coal Subcommittee of the Global Methane Initiative, Palais des Nations, Geneva din 2014. Expert evaluator al Cercetării din Învăţământul Superior, Certificat nr.1297/11.05.2001, ETS în Proiect POSDRU “Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilordin învăţământul superior din România DOCIS” (2007-2013). Expert la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale din 2009, expert in RNE – ARACIS din 2011. Membru în Comitetul de Direcţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă INSEMEX-OEC Petroşani din 2010. A desfășurat activitate de recenzie la Proceedings of Institution of Civil Engineering, Geotechnical Engineering Journal ISI Thomas Telford, Materials Characterization Journal ISI Elsevier și Mining Science Wroclaw University indexata Scopus, Revista Minelor și altele. Membru al comitetului științific al Revistei Mining of Mineral DepositsNational Mining University, Multidisciplinary Earth Science Symposium WMEES din 2014, Membru în comitetul științific al simpozionului International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM Bulgaria din 2013, 12th International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment HTE’14, Geneva, Membru în comitetul științific al revistei internaționale CUPRUM Magazine, KGHM CUPRUM Ltd. R&D Centre 2014, Editor șef la Mining Revue/Revista Minelor 2012-2016 și Membru al Comitetului științific din 2008 și al Simpozionului internațional Advances in Mining Technology and Management (AIMM) de la ITT Kharagpur India (2005); Membru al Comitetului științific și Președinte executiv al Comitetului de organizare al Simpozionului Multidisciplinar Internațional Universitaria SIMPRO 2012, 2014.

Recunoașterea internațională i-au adus premii, distincții, precum și nominalizări în mai multe comisii de doctorat din străinătate University of Nottingham, Anglia, 791/ 10.10.2003; IIT Kharagpur 2007, 5 comisii de doctorat la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău 2018-2020 și membru în comisia de evaluare a activității la Dr. Samir Kumar Das pentru postul de profesor, la IIT Kharagpur India în  2004.