Prof . univ. dr. ing. Omar Lanchava

1332
 
  • MEMBRU DE ONOARE
  •  20.09.1946
  • Ingineria Petrolului, Minelor şi Geonomiei

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ  

Născut la 20 septembrie 1946, Kutaisi, Georgia.

Studii superioare: Institutul Politehnic Georgian (1964-1969);

Studii doctorale: două titluri de doctor la Academia de Științe din Georgia (în 1975 şi în 1998).

Conducător științific de doctorat în domeniul „Experiență profesională: Profesor la Institutul de Mine“G. Tsulukidze Mining Institute of Georgia.

„Evaluarea riscurilor și inginerie de securitate” la Universitatea Tehnică Georgina.

Domenii de cercetare: Ventilația minelor, Evaluarea și gestionarea riscurilor, Fizica termică.

Lucrări științifice: 242, http://gtu.ge/Library/Statiebi/, http://gtu.ge/Library/Book/

Colaborări ştiinţifice cu România, participant la Conferinţele ZASTR, lucrări publicate în revista ASTR – JESI (Journal of Engineering Sciences and Innovation).

Membru: http://www.jesi.astr.ro/editorial-and-advisory-board.php; Asociația rutieră mondială (PIARC)