Prof.univ.dr.ing. Nicolae Petrescu

2271
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Știința și ingineria materialelor
  •  25 aprilie 1930

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Nicolae Petrescu, n.25 aprilie 1930, Bucureşti. Studii: Liceul Gheorghe Lazăr Sibiu (1949); Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Metalurgie (1954); Doctor inginer Institutul Politehnic Bucureşti (1971). Specializări: Cehoslovacia 1959 Institutul de Fizică Tehnică al Academiei,  Germania 1960 Institutele Politehnice din Dresda şi Freiberg,  Italia 1968 şi 1969 Universitatea din Pavia şi Institutul Politehnic din Milano,  Belgia 1976 Universitatea Catolică din Louvain,  Franţa 1976 Institutele de cercetare Fontanay aux Roses şi Saclay,  Anglia 1976 Institutul de cercetări nucleare Harwell. Afiliere profesională în cadrul institutelor de cercetare ale Academiei Române cercetător, cercetător principal, şef de laborator la Centrul de Cercetări  Metalurgice, Institutul de Fizică, Centrul de Chimie Fizică (1953-1972). Afiliere profesională în cadrul învăţământului superior la Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor: asistent până în !965, lector din 1965, conferenţiar din 1972, profesor din 1977,  conducător de doctorat din 1978, profesor consultant din 1997. A predat la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor cursurile: Metalurgia extractivă a metalelor neferoase, Elaborarea aliajelor neferose, Metalurgie nucleară, Combustibili nucleari, Acoperiri ale metalelor şi cursurile Ştiinta materialelor şi tehnologii speciale  la Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti şi la Facultatea de Inginerie  în Limbi Străine din UPB. Cercetări: extractia şi rafinarea metalelor neferoase prin procedee pirometalurgice (Mg,Zn,Pb,Cu,Te,In,Bi,Sb) şi prin procedee hidrometalurgice (U,Cu,Zn,Mn,lantanide), cercetări privind sinteza compuşilor semiconductori (InSb, InAs, PbTe, Bi2Te3, Bi2Se3, Sb2Te3) şi studiul proprietăţilor acestora, cercetări pentru obţinerea de structuri amorfe şi nanocristaline în aliaje pe baza de Al, Cu, Fe, şi studiul compozitelor cu compuşi semiconductori, determinarea proprietăţilor fizico-chimice fundamentale ale topiturilor metalice (difuzie, viscozitate, densitate, putere termoelectrică), variaţia lor în domeniul de presolidificare şi studiul structurilor metastabile după solidificare, cercetări asupra formării de acoperiri metalice pe metale si aliaje prin difuzie din fază gazoasă şi prin procedee electrochimice catodice şi anodice cu Cr, V, Ti, Al, Mn, Zr, Ce, Si, Be, PbO pe suport din oţeluri, fonte, Al, Cu, Mo, Pb. Publicaţii 10 cărţi (tratate, monografii, cursuri), 122 articole publicate în reviste din ţară şi străinătate, numeroase contracte de cercetare. Membru al Academiilor: membru al The New York Academy of Science SUA, membru corespondent al American Romanian Academy of Arts and Sciences SUA. Premii: Premiul Academiei Române Gh. Spacu pe anul 1970.