Prof.univ.dr.ing. Lazăr Avram

700
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • Secția Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  • 16 mai 1955

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Lazăr AVRAM: n.16 mai 1955, com. Maieru, jud. Bistrița-Năsăud. Studii: Liceul de cultură generală din Sângeorz-Băi (1974); Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești, Facultatea Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor (1980 – şef de promoţie); Institutul Francez de Petrol (Développement et Exploitation des Gisements) (1993); Doctor inginer în „Foraj-Extracţie”, domeniul Mine, Petrol, Gaze (1993). În perioada 1980-1982 a fost inginer stagiar la IFLGS – Grup Foraj Marin Constanța, după care și-a desfășurat activitatea de bază la Institutul de Petrol și Gaze / Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, parcurgând toate treptele ierahiei universitare: din 1998 este profesor la Catedra de Foraj-Extracție (actualmente Departamentul Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor – FET), titularul cursurilor de Foraje speciale şi foraj marin, Tehnologia forării sondelor, Foraj marin (Master), Fundamente în foraj-extracție (Master). A ocupat, de-a lungul anilor, funcțiile de prodecan și secretar științific al Facultății Forajul Sondelor și Exploatatrea Zăcămintelor (actualmente Inginerie de Petrol și Gaze – IPG), șef de catedră (Foraj-Extracție) și director de departament (FET) (2011 – prezent). A fost profesor invitat la CUST / Polytech` – Institut de Sciences de l´Ingénieur de Clermont-Ferrand, Universitatea « Blaise Pascal », Franţa (1997-2012), la Kavala Institute of Technology, Grecia (2013) ș.a. Este autor sau coautor a peste 180 de articole şi comunicări ştiinţifice apărute în ţară sau în străinătate (s-au bucurat de o apreciere deosebită, din partea specialiştilor, lucrări precum: ”L’effets de l’exothermie du ciment pendant la cimentation des puits forés” – Matériaux & Techniques, No. 9-10 (Paris, 1999); ”Situation actuele de la décontamination des sols et des sous-sols en Roumanie”, Simposion ONU (Paris, mars, 2001) etc.); autor sau coautor a 29 de cărţi de specialitate, culegeri și îndrumare de laborator; titularul a 5 brevete de invenție ș.a. A participat la elaborarea a 74 de proiecte și contracte de cercetare ştiinţifică, fiind, la 32 dintre ele, responsabil de temă; conducător ştiinţific la peste 30 de lucrări, dintre care 15 au fost premiate (10 cu premiul I); responsabil din partea UPG al programului n. ENK6-CT-2002-20694 – SMART RESERVOIR NET finanţat de Comisia Europeană (2003-2005); directorul proiectului Erasmus (Joint Projects) – Gas and Oil Processing, a European Lebanese Cooperation, finanţat de Comisia Europeană (2016-2018); colaborator al mai multor programe internaționale: TEMPUS, LEONARDO 2 (împreună cu CUST – Clermont-Ferrand), SOCRATES (stagii ale studenţilor), Banca Mondială (45 151/15) etc.; vicepreşedinte CITEF (Conférence Internationale des Formations d`Ingénieurs et de Techniciens d`Expression Française), responsabil pentru zona a 5-a – Europa Centrală şi Orientală, Asia de Sud-Est și Caraibe (2008 – 2017) ș.a. Este conducător de doctorat din anul 2000 (20 de doctori în domeniul Mine, Petrol și Gaze; 10 doctoranzi, în prezent); director al programelor de masterat: Forajul sondelor și Managementul industriei extractive de petrol și gaze (IPG – UPG Ploiești); evaluator pentru proiecte ANSTI şi MENER; evaluator naţional al dosarelor pentru obţinerea de burse în străinătate, pentru domeniul Mine, Petrol şi Gaze (2012) etc. A creat și dotat laboratorul E-II 3 din UPG Ploiești cu peste 200 de piese şi dispozitive specifice forajului şi forajelor speciale; asistenţă tehnică şi expertize în cadrul Combinatului Minier Ploieşti, IFLGS-ului, Regiei Petrolului PETROM SA, societății Romgaz S.A., Schelei de foraj Tg. Mureş, Schelei de foraj DAFORA SA – Mediaş etc., pe probleme de optimizare a explorării și exploatării sondelor de petrol şi gaze, sondelor cu diametre mari, sondelor hidrogeologice etc. Este membru al mai multor organisme ori societăți naționale sau internaționale: Asociaţia Inginerilor din România (AGIR); „Association des ingénieurs diplomés” (ENSPM), Paris; Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din Prahova; Asociaţia „Societatea inginerilor de petrol şi gaze” (SIPG); Association Française des Ingénieurs et Responsables de Maintenance (AFIRM); The American Society of Mechanical Engineers (ASME); International Society for Rocs Mechanics (ISRM) – Romanian National Group of International Society for Rock Mechanics – RONGISRM; SPE International Membership etc. A scris sau a dialogat pe probleme cu caracter general din domeniul petrolului și gazelor în „Flamura”, „Viaţa studenţească”, „Flamura Prahovei”, „Prahova”, „Revue de Clermont-Ferrand”, ”Zaman” etc.; a fost invitat, în cadrul mai multor emisiuni de televiziune (Prahova Tv, Valea Prahovei VP, Pro Tv, Realitatea Tv etc.), pentru dezbaterea unor teme specifice domeniului petrolului și gazelor (de exemplu, în legătură cu explorarea și exploatarea gazelor de șist), ori culturale, de actualitate. Este autorul a patru volume de versuri – Poeme Cărunte (1994), Ning spicele tăciune (1997, Rădăcini albe (2000) şi Ritmuri măierene / Rithmes maïériens (2008) (volum bilingv român-francez) –  și a trei volume de reflecţii şi memorialistică –  Memoria inimii (2010); Leac de singurătate / Remède contre la solitude (2013/2016) și Dincolo de semne (2017) – toate primite favorabil de critica literară.