Prof.univ.dr.ing. Lazăr Avram

2783
  • MEMBRU TITULAR
  • Secția Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  • 16 mai 1955

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ S-a născut în com. Maieru, jud. Bistrița-Năsăud, la data de 16 mai, 1955. Studii superioare și specializări postuniversitare: Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești, în anul 1980 (şef de promoţie); Institutul Francez de Petrol – Developpement et Exploitation des Gisements (1992-1993); doctor inginer în foraj-extracție (1993). Experiența profesională: profesor universitar (din 1998); visiting professor la Universitatea Blaise Pascal din Clermont-Ferrand (din 1999); conducător de doctorat din anul 2000; director de departament, în prezent decan al Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor din UPG Ploiești. Activitate profesional-știintifică: prestigioasă – exemple: peste 30 de cărţi de specialitate, peste 230 de articole și comunicări științifice, brevete de invenție; mai multe volume de versuri, reflecţii şi memorialistică, epigrame; director/responsabil de granturi/contracte de cercetare ştiinţifică etc. Afilieri: Membru al Uniunii Scriitorilor din România; Nominalizare oficială la Premiile Naționale PERSONALITĂȚILE DECENIULUI ÎN ROMÂNIA 2010-2020; Președinte al sucursalei AGIR Prahova, etc.