Prof.univ.dr.ing. Ioan Ștefănescu – Decedat

2175
  •  MEMBRU DECEDAT
  •      Știința și ingineria materialelor
  •  17 noiembrie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Anul, luna, ziua şi locul naşterii: 1948, noiembrie, 17, Tarnaveni, Mures; Starea civilă: căsătorit, un copil; Domiciliul: Rm. Valcea, jud. Valcea. Pregătire şcolară, profesională şi ştiinţifică; atestate: 1971 Absolvent Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Fizica; 1973 Curs specializare in distilare izotopica sub vid – Institutul Politehnic Varsovia; 1981 Curs postuniversitar de Inginerie Economica – Metode si tehnici moderne de crestere a eficientei economice a intreprinderilor – Bucuresti; 1994 Curs de instruire si perfectionare manageriala in specificul activitatii de cercetare – MCT – Directia Generala Management si Informatizare; 1994 Atestat in functia de cercetator stiintific principal I; 1998 Titlul de Doctor in Fizica acordat de Institutul de Fizica Atomica Bucuresti pentru lucrarea „Contributii asupra comportarii procesului de schimb izotopic apa-hidrogen sulfurat in tehnologia de separare a apei grele”; conducator de doctorat Acad. Marius Peculea; 2001 Atestat profesor universitar Universitatea Pitesti; 2012 Curs „Implementarea sistemului de control managerial”, ICSI Rm. Valcea Specializari si titluri stiintifice: Profesor universitar la Universitatea din Pitesti, 2001 Cercetator stiintific principal gradul I, 1994; Doctor in fizica, specializarea fizica nucleara, 1998;  Presedintele Comisiei 10: Stiinte de baza, Umaniste si Socio Economice din cadrul Colegiului Consultativ pentru Cercetare si Inovare al MEC, din 2003 Membru in Comisia 11: Comisia pentru Evaluarea, Atestarea şi Acreditarea Instituţiilor şi Unităţilor de Cercetare Dezvoltare Membru in Comisia de Fizica a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare pentru confirmarea titlurilor de profesor universitar, conferentiar universitar, cercetator stiintific gradul I si gradul II, 2006; Membru al Academiei Europene pentru Stiinta si Arta, Austria Membru in diverse Comisii, Consilii, Consilii de Administratie si Comitete din domeniu 15 Brevete si 12 cereri de brevetare 35 Medalii de Aur la Saloanele Internationale de Inventica; 9 Medalii de argint la Saloanele Internationale de Inventica; 5 Medalii de Bronz la saloanele Internationale de Inventica; 19 Premii speciale la saloanele Internationale de Inventica Functii profesionale si locuri de munca: 1971 – 1985 – Fizician, cercetare laborator, INC DTCI ICSI (Uzina”G”) Rm. Valcea; 1985 – 1993 – Sef Atelier; instalatie separari izotopice, INC DTCI ICSI Rm. Valcea ; iulie 1993 – feb. 1994 – Director Tehnic, INC DTCI ICSI Rm. Valcea; martie 1994 – prezent – Director General, INC DTCI ICSI Rm. Valcea Activitatea profesionala Concretizarea cunostintelor si experientei in activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica a fost realizata in principal prin: coordonarea activitatii de cercetare in domeniul tehnologiei hidrogenului si a pilelor de combustie, initierea Platformei Nationale si a Centrului National de Hidrogen si Pile de Combustie; cercetare stiintifica si proiectare tehnologica in domeniul separarii izotopilor hidrogenului (apa grea, deuteriu, tritiu, oxigen-18); dezvoltarea metodelor si a tehnicii de analiza a izotopilor;  dezvoltarea domeniului de aplicabilitate a tehnologiilor de separare izotopica pentru obtinerea unor noi produse (ex. apa saracita in deuteriu) cu utilizare in domeniul medical;  asistenta tehnica, expertize la instalatiile de separare a apei grele ROMAG si CNE Cernavoda; indrumare stiintifica: coordonator programe de cercetare stiintifica la nivel national, coordonator programe de cercetare ale institutiilor de cercetare; recenzii stiintifice: teze de doctorat, contracte de cercetare, conferinte si congrese internationale; organizarea de conferinte, simpozioane si alte manifestari stiintifice cu participare internationala; 71 de lucrari publicate in reviste straine de specialitate, 81 de lucrari prezentate in reviste interne de specialitate, 59 de lucrari prezentate la conferinte internationale in strainatate, peste 100 de lucrari prezentate la conferinte interne si internationale in tara; 41 de lucrari publicate in jurnale cotate ISI si 5 in baze de date indexate.