Prof. univ. dr. ing. George ARGHIR

3029
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Știința și Ingineria materialelor
  • 9 iunie 1937

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut: Broșteni, jud. Vrancea; 9 iunie 1937. Părinţi: tatăl: Arghir, Barbu Ş. (1904-1982) militar; mama: Arghir, Ana Emilia N. (născută Caloianu) (1912-2007). Căsătorit cu Arghir, Maria M. (născută Popazov, moșier Basarabia), 6 iunie 1941, profesor fizică-chimie. Domiciliat: Aleea Detunata 17, ap. 27, 400.434 Cluj-Napoca. Studii: Facultatea de Mecanica, Tehnologia Construcţiilor de Mașini, Cluj, 1961; Facultatea de Fizică, Fizica Corpului Solid, Cluj, 1971; Facultatea de Fizică, Utilizarea Izotopilor Radioactivi, București, 1985; Facultatea de Inginerie: Metalurgie și Materiale, PhD (Dr. ing), Notre Dame, Indiana, SUA, 1977. Cariera profesională și didactică: 1961-1967 inginer, adjunct al metalurgului șef, Uzina Mecanică Cugir, jud. Alba; 1967-1969 inginer proiectant dispozitive  Întreprinderea Tehnofrig Cluj; 1969-1971 cercetător știinţific Academia Română Filiala Cluj: Laboratorul de Cercetări pentru Metalurgia Pulberilor (LCMP); 1971-1979 cercetător știinţific LCMP Institutul Politehnic Cluj; 1979-1992 șef de lucrări Catedra de Studiul Metalelor, Institutul Politehnc Cluj Napoca; 1992-1994 conferenţiar Universitatea Tehnică din Cluj Napoca; 1994-2003 profesor universitar Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; 2003-2010 profesor asociat la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca; 2010 până în prezent profesor emerit al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca; 1996 până în prezent conducător de doctorat în domeniul Materiale, specialitatea: Materiale la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Invitat al Universităţilor: Nottingham Anglia 1992, 1993, 1994; Carlos III Madrid Spania 1996; Americană-Bulgară Sofia Bulgaria 1994, 2005; Tehnică Trento Italia 1996, 2005; TehnicăTorino Italia 1998; Princeton SUA 1999, Notre Dame SUA 1999, Gazi Ankara Turcia 2008, 2009; Institutul Italian de Sudură, Genova Italia 2009, Academia de Afaceri Berlin Germania 2009. Activitatea de cercetare: fluiditatea pulberilor de fier FREM; porozitatea sinterizatelor de pulberi FREM, susceptibilitatea magnetică a pulberilor de fier FRM; sinterizarea pulberilor de fier FREM; presarea și sinterizarea wolframului cu cuprul la contacte pentru curenţi intenși și foarte intenși în contactoare de mare intensitate și înaltă tensiune, diagrama de faze samarium – cobalt, sinterizarea compusului intermetalic SmCo5 pe modele sferice, sinterizarea compusului intermetalic SmCo5 cu fază lichidă pe modele sferice, descompunerea compusului intermetalic Sm2Co7, variaţia în timp a parametrului cristalografic al pulberii de aluminiu răcită rapid, aliaje amorfe, proprietăţile termice ale fierului la temperaturi scăzute (-180 oC), alierea mecanică a fierului cu cuprul, alierea mecanică a fierului cu cobaltul, alierea mecanică a fierului cu nichelul, structura cristalină a grafitului, producerea materialelor magnetice dure: ferita de bariu, modificarea rotaţei pământului pentru un calendar de 13 luni a 4 săptămâni cu 7 zile, proiectarea unui cuptor pășitor pentru reducerea pulberilor de fier la Industria Sârmei Câmpia Turzii, proiectare de matriţe, scule și dispozitive complexe, proiectare de moară cu bile cu containere ceramice, am condus procesul de realizare a matriţelor și dispozitivelor complexe, forma ideală a aripei aproximată printr-un număr minim de drepte. Invenţii: Motor termic OSIM Brevet Nr. 46.070/1966 (mediul de comprimare-dilatare este un solid); Înfășurare pentru solenoid supraconductor (prim autor) OSIM Brevet Nr. 98.208 /1989 (solenoid supraconductor realizat din material casante, sub formă de segmente); Inovaţii: Sculă pentru prelucrarea metalelor nefieroase cu plăcuţe dure ascuţite după o nouă geometrie, Uzina Mecanică Cugir, Inovaţie Nr. 18/1962; Dispozitiv de tăiat sârme, Uzina Mecanică Cugir, Inovaţia Nr. 47/1963. Distincţii: Maestru al sportului, aeromodelism, 1970, Merite în activitatea sportivă 1973, Bursa Fulbright Hays  SUA 1974-1975, 1975-1977,  Bursa ALCOA SUA 1975-1977, Bursa National Science Foundation  SUA, 1975-1977. Program TEMPUS 1992-1995, 1995-1998. Diploma Paul Tissandier 2009. Publicaţii: 375 articole si 12 cărţi. Coautor “Two Notre Dame Alumni aiding Romanians to Recover from a Dictatorship” 2019.