Prof.univ.dr.ing. Elena Drugescu

1852
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Știința și ingineria materialelor
  •  12 februarie 1933

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Elena Drugescu, n.12 februarie 1933, Brăila. Absolventă a Liceului Teoretic de Fete din Brăila (1952) și a Institutului Tehnic din Galați, Facultatea de Mecanică (1957), Doctorat – specializarea Tratamente termice, la Universitatea din Brașov (1977). În perioada 1992-2000 a efectuat o serie de stagii de formare postuniversitară la universități și institute de prestigiu din străinătate: Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Universidad de Valladolid – Spania, Universidade de Nova Lisboa- Portugalia, University of Birmingham- Marea Britanie. Cadru didactic în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, de la absolvire până  în prezent. Conducător de doctorat din 1990. Funcții ocupate în activitatea profesională: Şef catedră DPTT (1990-1996); Decan, Facultatea de Metalurgie și Ştiința Materialelor (1992-2000);Director de program, specializarea Ştiința Materialelor (2000-2003); Membră a Consiliului profesoral al Facultății din 1997;Membră în Senatul Universitar (1981-2003); Membră în consiliul de redacție la Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, fascicula IX – Metalurgie și Ştiința Materialelor. În activitatea didactică desfășurată timp de 50 de ani în Universitatea din Galați, a predat 3 discipline (Studiul Metalelor, Metalurgie Fizică, Tratamente Termice), pentru care a realizat și publicat 8 cărți cu caracter didactic. A condus la realizarea a 11 teze de doctorat  în domeniul Ştiința și Ingineria Materialelor. A fost director de proiect european TEMPUS S-JEP 11364, 1998. A efectuat cercetări științifice cu caracter fundamental și aplicativ în următoarele domenii: Tratamente termice, termochimice şi termomagnetice;Caracterizarea unor materiale compozite și a unor acoperiri compozite cu anumite proprietăți: rezistența la coroziune, la uzare, la șoc termic sau cu propriețăți conductive sau magnetice determinate. A efectuat activități de cercetare în cadrul unui număr de 62 contracte de cercetare de tip GRANT, Program CALIST, Program INOVARE.   Rezultatele cercetărilor au fost prezentate în străinătate (82 lucrări), la manifestări științifice și publicate în reviste de specialitate sau în volumele manifestărilor științifice (69), precum și în țară, la manifestări cu caracter internațional și publicate (107). Este membră în: ASM International; Asociația de Tratamente termice și ingineria suprafetelor; Societatea de chimie din România; Distincții primite: Diploma „Conferențiar evidențiat”, acordată de MEI, 1984; Diploma de onoare acordată de C.S. SIDEX S.A., Galaţi 1993; Diploma de onoare, acordată de ICPPAM S.A., Galați, 1995; Diploma „Member Since 2001”, acordată de ABI, 2000; Certificat de „Expert evaluator”, acordată de CNCSIS, 2001; Diploma „Premiul municipiului Galați pentru activitatea didactică și științifică”, 2003; Atestat în: The World of Learning (1985, 1999), International Who’s Who in Education (1987); Who’s Who in Science and Engineering (2001, 2006, 2007).