Prof. univ. dr. ing. Constantin BACIU

2476
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Știința și Ingineria materialelor
  • 7 iulie 1953

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Subsemnatul Baciu Constantin, m-am născut la data de 7 iulie 1953 în orașul Huși, județul Vaslui. Am urmat învățământul primar, gimnazial și liceal la diferite unități școlare din municipiul Iași iar din anul 1972 am fost admis la Institutul Politehnic Iași, Facultatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini. După stagiul de inginer mecanic la IMAMUS Iași, din anul 1982 sunt titularizat ca și cadru didactic universitar, fiind promovat prin concurs, pe fiecare treaptă ierarhică. Dețin calitatea de conducător de doctorat (2007) în domeniul care m-a consacrat: Ingineria Materialelor. În ultimii 18 ani am inițiat și dezvoltat o nouă specializare educațională „Ingineria Securității și Sănătății în Muncă” care reprezintă  o activitate profesională  solicitată, protecția lucrătorilor fiind cerință obligatorie pentru toți angajatorii, indiferent de zona geografică în care activează. De-a lungul carierei universitare am editat manuale, monografii și îndrumare de laborator, am coordonat proiecte de cercetare științifică în programe naționale sau europene, am publicat numeroase articole în reviste naționale și internaționale. Sunt participant în activitatea tehnică creativă, fiind premiat la diverse Saloane de Inventică, naționale și internaționale. Totdeauna am militat pentru stabilirea parteneriatelor profesionale naționale, europene și internaționale fiind adeptul muncii în echipă. Pentru aceasta am obținut Premiul European Good Practice Award Winner – 2009, conferit de European Agency for Safety and Health at Work (Lisabona, Portugalia). În anul 2017 am finalizat Protocolul de Parteneriat  între Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și  Universitatea de Stat din Colorado (SUA), dedicat preocupărilor comune în Igiena Ocupațională și Protecția Mediului. Calitățile organizatorice și aptitudinile de coordonator mi-au adus satisfacții ca șef de catedră/ director departament, președinte a unei comisii a Senatului Universității, membru în diferite comisii din cadrul universității. Sunt implicat în activitatea antreprenorială prin dezvoltarea unor activități educaționale (SC Metatech – Education SRL) și de prestări servicii în domeniul cercetării – dezvoltării (SC Metatech – CD SRL). Din anul 2017 sunt membru fondator și președinte al Asociației Specialiștilor și Experților pentru Securitate și Sănătate în Muncă (ASESSM) Iași.